ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

18.06.2021

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 07/06/2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 18 czerwca 2021 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na wykonanie badania rozpoznawalności oraz wiedzy nt. certyfikowanego mięsa QAFP w ramach kampanii pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 3 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFPW ramach postępowania wpłynęła jedna oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

18.06.2021

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 06/06/2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 18 czerwca 2021 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie projektów graficznych reklam wraz z plikami produkcyjnymi wraz  z zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 3 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFPW ramach postępowania wpłynęła jedna oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy P4T Sp. z o.o.

16.06.2021

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 05/06/2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 16 czerwca 2021 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na zakup powierzchni reklamowej do realizacji internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 3 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFPW ramach postępowania wpłynęła jedna oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy FRISCO SA.

Logo UE
Logo UE
Logo UE