ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

06.03.2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 02/02/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 6 marca 2020 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji projektu pt. „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu”w ramach postępowania wpłynęły trzy oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy EU-CONSULT Sp. z o.o.

Logo UE
Logo UE
Logo UE