ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

26.10.2020

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

NR 05/10/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że stosownie do zapisów rozdz. VI pkt 8 zapytania ofertowego nr 05/10/2020 na zakup powierzchni na kampanię reklamową w gazetce promocyjnej (wraz z dystrybucją) i na bilbordach (wraz z logistyką, przygotowaniem powierzchni, wydrukiem i naklejeniem oraz dokumentacją zdjęciową) w jednej wybranej ogólnopolskiej sieci handlowej oraz na przygotowanie projektów graficznych reklam i bilbordów wraz z plikami produkcyjnymi wraz z wykonaniem lub zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP” – kontynuacja 2020,  w dniu 26 października 2020 roku zakończyła postępowanie ofertowe bez wyboru oferty.

.

22.10.2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 04/10/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 22 października 2020 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na realizację kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej polskiego mięsa wołowego pt. „Wołowina z Polski” – na rynku Japonii . W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy PARTNER OF PROMOTION Sp. z o.o.

25.03.2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 25 marca 2020 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na opracowanie kreacji i wdrożenie oraz dokonanie pomiaru efektywności dwuletniej kampanii informacyjno – promocyjnej dotyczącej świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Mięso o europejskiej jakości” („Meat with European Quality”) na rynkach USA i Kanady. W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę konsorcjum firm Partner of Promotion Sp. z o.o. i Global Marketing Connections INC.

Logo UE
Logo UE
Logo UE