ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

30.06.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 06/06/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 30 czerwca 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz realizację internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Rzuć mięsem, na zdrowie!” dotyczącej polskiego mięsa wieprzowego i drobiowego.

W ramach postępowania wpłynęły cztery (4) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy CREATE AND PRODUCTION Sp. z o.o.

22.06.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 05/06/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 22 czerwca 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz wykonanie badania efektywności kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Po pierwsze klient” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP wraz z przygotowaniem raportów z każdej fazy badania.

W ramach postępowania wpłynęły trzy (3) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy NORSTAT POLSKA Sp. z o.o.

22.06.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 04/06/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 22 czerwca 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz realizację kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Po pierwsze klient” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP sprzedawanych w sklepach własnych uczestników sytemu.

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy INFINITY MEDIA Sp. z o.o.

Logo UE
Logo UE
Logo UE