ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

02.09.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 05/08/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 2 września 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz realizację kontynuacji internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Jakość z polskim certyfikatem” – 4 edycja dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy PARTNER OF PROMOTION Sp. z o.o.

29.08.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 06/08/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 29 sierpnia 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz wykonanie badania efektywności kontynuacji internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Jakość z polskim certyfikatem” – 4 edycja dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP wraz z przygotowaniem raportów z każdej fazy badania. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy BIOSTAT Sp. z o.o.

29.07.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 13-06-2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 29 lipca 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności dwuletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na azjatyckich rynkach” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu.

W ramach postępowania w terminie składania ofert tj. do 18 lipca 2022 roku złożone zostały 3 oferty. Po dokonanej przez Komisję ocenie wybrano ofertę konsorcjum firm Fundacja „Instytut Badań Rynkowych i Społecznych” wraz z SW Research Sp. z o.o. i United Survey OU.

Logo UE
Logo UE
Logo UE