O nas

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) jest wiodąca, polską organizacją branżową reprezentującą wszystkich uczestników sektora produkcji mięsa i jego przetworów. Działając w nowoczesny sposób od 2005 roku dumnie reprezentujemy interesy branży podejmując ważne inicjatywy i tworząc projekty wspierające jej rozwój oraz dbając o profesjonalizm i jakość naszej codziennej pracy.

Misja

Bycie zaufanym partnerem i profesjonalnym głosem polskiej branży mięsnej jest główną motywacją dla działalności UPEMI. Dlatego podążając drogą tworzenia lepszych warunków jej funkcjonowania kierujemy się uważnością na potrzeby naszych członków oraz otwartością na zmiany zachodzące zarówno na rynku krajowym, jak i w perspektywie międzynarodowej.

DOŚWIADCZENIE

UPEMI tworzą ludzie i firmy z bogatym doświadczeniem oraz gotowością do podejmowania wyzwań i realizacji ambitnych celów. Od początku swojej działalności kreujemy własny, niepowtarzalny sposób na wspieranie i rozwój polskiej branży mięsnej. Z sukcesem i satysfakcją zrealizowaliśmy już ponad 40 projektów, 5 kampanii międzynarodowych, tysiące wydarzeń targowych, konferencji prasowych, seminariów, szkoleń i spotkań biznesowych. Nasze działania prowadziliśmy nie tylko w Polsce i na rynku europejskim, ale również w Chinach, Korei Południowej, Wietnamie, USA, Nowej Zelandii, RPA, Singapurze, Kazachstanie czy Kanadzie. Wierząc w systemowe tworzenie jakości i znaczenie zarządzania w tym zakresie stworzyliśmy branżowy System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP, certyfikowany przez niezależne jednostki certyfikujące pozostające pod nadzorem Polskiego Centrum Akredytacji. Myśląc o przyszłości branży i tworzeniu profesjonalnej kadry staliśmy się liderem organizacji szkoleń dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych oraz praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

HISTORIA

2018

podpisanie porozumienia z Meat Import Council of America (MICA)

podpisanie porozumienia z Canada-Poland Chaber of Commerce (CPCC)

2015

początek realizacji projektów Erasmus + w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego

rozpoczęcie między narodowej kampanii na rynkach Nowej Zelandii, Kazachstanu, Singapuru, RPA i Tajwanu

2014

opracowanie strategii rozwoju dla przedsiębiorstw branży rolno – spożywczej

2011

początek kampanii międzynarodowej na rynki Korei i Wietnamu

2010

prowadzenie polskiej restauracji na Światowej Wystawie EXPO w Szanghaju

podpisanie porozumienia z China Meat Association

ozpoczęcie współpracy w projektach szkoleniowych z branżowymi szkołami zawodowymi na terenie całego kraju

2009

stworzenie Systemu QAFP

podpisanie porozumienia z Great Miami Chamber of Commerce

2008

start pierwszej kampanii międzynarodowej „Stół pełen smaków”

2005

powstanie UPEMI

ORGANIZACJA

Walne Zgromadzenie Członków, zwoływane co najmniej raz do roku,

Zarząd w składzie od 1 do 5 osób, jako organ zarządzający sprawami organizacji,

Komisja Rewizyjna składająca się z 3 osób, jako organ kontrolujący działalność statutową organizacji. Zasady funkcjonowania organizacji określa Statut, który możesz pobrać TUTAJ.

Logo UE
Logo UE
Logo UE