ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

22.02.2021

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 01/02/2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 22 lutego 2021 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na zakup powierzchni na kampanię reklamową w gazetce promocyjnej (wraz z dystrybucją) i na bilbordach (wraz z logistyką, przygotowaniem powierzchni, wydrukiem i naklejeniem oraz dokumentacją zdjęciową) w jednej wybranej ogólnopolskiej sieci handlowej oraz na przygotowanie projektów graficznych reklam i bilbordów wraz z plikami produkcyjnymi wraz z wykonaniem lub zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP” – kontynuacja 2020 . W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy Infinity Media Sp. z o.o.

30.11.2020

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

NR 07/11/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że stosownie do zapisów rozdz. VI pkt 8 zapytania ofertowego nr 07/11/2020 na zakup powierzchni na kampanię reklamową w gazetce promocyjnej (wraz z dystrybucją) i na bilbordach (wraz z logistyką, przygotowaniem powierzchni, wydrukiem i naklejeniem oraz dokumentacją zdjęciową) w jednej wybranej ogólnopolskiej sieci handlowej oraz na przygotowanie projektów graficznych reklam i bilbordów wraz z plikami produkcyjnymi wraz z wykonaniem lub zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP” – kontynuacja 2020,  w dniu 30 listopada 2020 roku zakończyła postępowanie ofertowe bez wyboru oferty.

09.11.2020

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 06/10/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 9 listopada 2020 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na wykonanie badania rozpoznawalności oraz wiedzy nt. certyfikowanego mięsa QAFP w ramach kampanii pt.” Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP”- kontynuacja 2020 . W ramach postępowania wpłynęło sześć ofert. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy BIOSTAT Sp. z o.o.

Logo UE
Logo UE
Logo UE