OGŁOSZENIE ZO

13.02.2020

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, informuje że w wyniku omyłki pisarskiej w Harmonogramie postępowania przetargowego (pkt. 12 SIWZ) zabrakło informacji o terminie możliwych uzupełnień oferty. Poniżej poprawiony Harmonogram:

Termin

Działanie

12 luty 2020 r. Opublikowanie zaproszenia do składania ofert programu informacyjno-promocyjnego pt. „Mięso o europejskiej jakości”
19 marca 2020 r., godz. 10.00 Ostateczny termin na składanie ofert wraz z wymaganą dokumentacją
19 marca 2020 r., godz. 10.30 Komisyjne otwarcie ofert
20 marca 2020 r. – 24 marca 2020 r. Weryfikacja spełnienia przez Oferentów wymogów formalno-prawnych i ocena złożonych ofert
21 marca 2020 r. godz. 15.00 Ostateczny termin złożenia uzupełnień
25 marca 2020 r. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Poinformowanie Oferentów o wynikach postępowania przetargowego.
Załączniki
SIWZ_Mięso o europejskiej jakości_2020-2022_12-02-2020(1) 419 KB
pobierz
13.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 01/02/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na przygotowanie szczegółowych koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt. „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 70– 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2020 r. do godziny 16.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@www.upemi.pl; k.skrzymowska@www.upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 01-02-2020_realizacja kampanii_13.02.2020(2) 371 KB
pobierz
13.02.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 02/02/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji projektu pt. „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 70– 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2020 r. do godziny 16.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@www.upemi.pl; k.skrzymowska@www.upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 02-02-2020_badanie efektywności_13.02.2020(1) 254 KB
pobierz
Logo UE
Logo UE
Logo UE