OGŁOSZENIE ZO

06.11.2020

Zaproszenie do składania ofert

NR 07/11/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na zakup powierzchni na kampanię reklamową w gazetce promocyjnej (wraz z dystrybucją) i na bilbordach (wraz z logistyką, przygotowaniem powierzchni, wydrukiem i naklejeniem oraz dokumentacją zdjęciową) w jednej wybranej ogólnopolskiej sieci handlowej oraz na przygotowanie projektów graficznych reklam i bilbordów wraz z plikami produkcyjnymi wraz z wykonaniem lub zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP” – kontynuacja 2020.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 listopada 2020 r. do godziny 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
zapytanie_ofertowe_nr 07-11-2020_zakup powierzchni reklamowej_i wykonanie reklam_06-11-2020 417 KB
pobierz
20.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 06/10/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie badania rozpoznawalności oraz wiedzy nt. certyfikowanego mięsa QAFP w ramach kampanii pt.” Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP”- kontynuacja 2020.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub

przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 3 listopada 2020 r. do godziny 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
zapytanie_ofertowe_nr 06-10-2020_badanie rozpoznawalności QAFP_20-10-2020 306 KB
pobierz
12.10.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 05/10/2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na zakup powierzchni na kampanię reklamową w gazetce promocyjnej (wraz z dystrybucją) i na bilbordach (wraz z logistyką, przygotowaniem powierzchni, wydrukiem i naklejeniem oraz dokumentacją zdjęciową) w jednej wybranej ogólnopolskiej sieci handlowej oraz na przygotowanie projektów graficznych reklam i bilbordów wraz z plikami produkcyjnymi wraz z wykonaniem lub zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Polska Akademia Certyfikowanego Mięsa QAFP” – kontynuacja 2020.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 121) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 26 października 2020 r. do godziny 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
zapytanie_ofertowe_nr 05-10-2020_zakup powierzchni reklamowej_i wykonanie reklam_12-10-2020 371 KB
pobierz
Logo UE
Logo UE
Logo UE