Czas trwania

od listopada 2017 do grudnia 2018 roku

Cel projektu

Celem główny kampanii jest wzrost świadomości hodowców trzody chlewnej w zakresie optymalizacji produkcji, ekonomiki, możliwości rozbudowy chlewni w świetle obowiązujących przepisów prawa, znaczenia produkcji w systemach jakości jako możliwości budowania konkurencyjności na rynku. Celami pośrednimi będzie budowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi ogniwami w łańcuchu produkcyjnym szczególnie pomiędzy hodowcami trzody chlewnej a zakładami oraz budowanie wizerunku polskiego producenta trzody chlewnej.

Grupa docelowa

Działania skierowane będą do hodowców trzody chlewnej zainteresowanych optymalizacją kosztów oraz wzrostem opłacalności produkcji, a także do hodowców zainteresowanych produkcją w systemach jakości.

Opis projektu

Zadanie informacyjno – promocyjne dotyczące optymalizacji produkcji trzody chlewnej, perspektywom wzrostu opłacalności hodowli trzody chlewnej w kontekście funkcjonowania branży mięsnej oraz budowaniu konkurencyjności polskiej wieprzowiny.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Działania

W ramach programu wykonano następujące działania:

  • organizację szkoleń z zakresu optymalizacji produkcji oraz opłacalności produkcji trzody chlewnej
  • organizację spotkania networkingowego
  • udział w imprezie targowej artykuły merytoryczne w prasie branżowej i na portalach internetowych
  • organizację konferencji podsumowującej działania.

Załączniki

  • zdjęcia
  • materiały promocyjne – ulotki, prezentacje
  • broszury – szkoleniowa i podsumowująca projekt

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE