Czas trwania

kwiecień – listopad 2017

Cel projektu

 • przyczynienie się do wzrostu świadomości polskiej jakości QAFP i wywołanie zwiększonego popytu wśród konsumentów na wytwarzane przez polskich producentów mięso wieprzowe oraz wędliny wysokiej jakości;
 • przyczynienie się do wzrostu wiedzy i świadomości uczestników łańcucha produkcyjnego polskiej wieprzowiny i wędlin wieprzowych na temat doskonalenia, gwarantowania i komunikowania jakości ich produkcji jako narzędzia w budowaniu relacji z konsumentem pod hasłem „Poznaj swojego hodowcę!”, z myślą informowania o źródle pochodzenia tego, co trafia na stoły konsumentów.

Grupa docelowa

W ramach zadania zaplanowano dotarcie do dwóch grup docelowych:

 • potencjalnych i rzeczywistych konsumentów polskiej wieprzowiny i wędlin wysokiej jakości. Kobiety / mężczyźni 25+, wyższe wykształcenie, decydujący o zakupach w gospodarstwach domowych, z rozbudzoną świadomość tego co się zjada i skąd pochodzi, podążający za trendami kulinarnymi i dbający o swoją kondycję fizyczną i zdrowie;
 • obecnych i potencjalnych uczestników łańcucha produkcyjnego wieprzowiny i wędlin w jakości QAFP.

Opis projektu

Kampania o charakterze informacyjno – promocyjnym na rzecz promocji polskiej, certyfikowanej wieprzowiny i wyrobów z niej wytwarzanych w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Działania

W ramach programu wykonano następujące działania:

 • reklama w mediach – artykuły sponsorowane na wybranych rolniczych portalach internetowych i prasie branżowej;
 • kampania promocyjna w internecie – krótkie spoty z udziałem znanych aktorów;
 • udział w targach rolniczych Agro Show Bednary poprzez kampanię billboardową i punkt informacyjny;
 • publikacja w wersji elektronicznej i przygotowanie przewodnika po hodowli trzody chlewnej QAFP;
 • organizacja konferencji podsumowującej projekt

Załączniki

 • zdjęcia
 • materiały promocyjne – billboardy
 • broszura – przewodnik QAFP
 • spot

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE