ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

29.07.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 13-06-2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 29 lipca 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności dwuletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na azjatyckich rynkach” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu.

W ramach postępowania w terminie składania ofert tj. do 18 lipca 2022 roku złożone zostały 3 oferty. Po dokonanej przez Komisję ocenie wybrano ofertę konsorcjum firm Fundacja „Instytut Badań Rynkowych i Społecznych” wraz z SW Research Sp. z o.o. i United Survey OU.

27.07.2022

ZMIANA TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA POSTĘPOWANIA

z dn. 13 czerwca 2022

W związku z koniecznością wezwania jednego z oferentów do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (ewentualność „rażąco niskiej ceny”) Zamawiający odracza termin rozstrzygnięcia postępowania ofertowego na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności dwuletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu do czasu niezbędnego do pozyskania wyjaśnień i ich oceny.

06.05.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 21-03-2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 6 maja 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności dwuletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na azjatyckich rynkach” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu.

W ramach postępowania w terminie składania ofert tj. do 29 kwietnia 2022 roku złożone zostały 3 oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę konsorcjum firm Trusted Market Research INC. i Fundacja „Instytut Badań Rynkowych i Społecznych”.

Logo UE
Logo UE
Logo UE