ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

02.01.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 11/12/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 2 stycznia 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na dzierżawę powierzchni wystawienniczej wraz z obowiązkowymi kosztami dodatkowymi oraz przygotowanie szczegółowej koncepcji i realizacja działań w ramach kampanii pt. „Udział w targach FERMA 2023”. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy VMG Sp. z o.o.

22.12.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 10/12/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 22 grudnia 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na dzierżawę powierzchni wystawienniczej wraz z obowiązkowymi kosztami dodatkowymi oraz przygotowanie szczegółowej koncepcji i realizacja działań w ramach kampanii pt. „Mięso z Polski na targach Anuga 2023”. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy VMG Sp. z o.o.

13.10.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 09/09/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 13 października 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz wykonanie badania efektywności kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Podejmij wyzwanie QAFP” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP wraz z przygotowaniem raportów z każdej fazy badania. 

W ramach postępowania wpłynęły trzy (3) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy NORSTAT POLSKA Sp. z o.o.

Logo UE
Logo UE
Logo UE