ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

10.02.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 03/01/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 10 lutego 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na wykonanie badania rozpoznawalności oraz wiedzy nt. certyfikowanego mięsa QAFP w ramach kampanii pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 4 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP.

W ramach postępowania wpłynęły cztery (4) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o.

10.02.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 02/01/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 10 lutego 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie projektów graficznych reklam wraz z plikami produkcyjnymi wraz  z zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 4 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP. 

W ramach postępowania wpłynęły trzy (3) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy P4T Sp. z o.o.

10.02.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 01/01/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 10 lutego 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na zakup powierzchni reklamowej do realizacji internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 4 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP. 

W ramach postępowania wpłynęły dwie (2) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy FRISCO SA.

Logo UE
Logo UE
Logo UE