Ogólne informacje o projekcie

Realizacja projektu „Kuchnia śródziemnomorska w kształceniu zawodowym technikum żywienia i usług gastronomicznych” akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Cel :
Kontynuacja współpracy lidera wniosku(UPEMI) i partnera (OES) na polu projektów edukacyjnych w formie przygotowania
kolejnych kursów zawodowych i materiałów udostępnianych na platformie e-learningowej oraz objęcia programem praktyk
zawodowych uczniów techników gastronomicznych. Rezultatem realizacji celu będzie:
– interaktywny, wielojęzyczny kurs zawodowy “Kuchnia grecka. Zdrowa dieta i smaki południowej Europy”. Będzie on
dostępny na stronie internetowej dla uczestników indywidualnych i instytucjonalnych. Materiały szkoleniowe zostaną
przygotowane w różnych formach i udostępnione na internetowej platformie szkoleniowej,
– zorganizowanie kursu zawodowego dla 20 uczniów wybranego polskiego technikum z klasami gastronomicznymi oraz 3
nauczycieli tej szkoły, a także 20 uczniów realizujących staż u greckiego partnera.
Cel 2
Wdrożenie pilotażowe kursu w ramach działalności szkoleniowej lidera projektu i partnera oraz udostępnienie rezultatów
projektu w postaci wolnych zasobów edukacyjnych. Działalność edukacyjna w ciągu ostatnich kilku lat ulega procesowi
digitalizacji, który znacznie przyspieszył w okresie pandemii. W celu utrzymania konkurencyjności i atrakcyjności swojej
oferty edukacyjnej oraz zwiększania efektywności działań partnerzy muszą wdrażać interaktywne formy edukacji, narzędzia
kształcenia na odległość. Celem projektu jest zatem opracowanie i pilotażowe wdrożenie kolejnego już interaktywnego
(dostępnego na platformie e-learning) kursu do działalności lidera z Polski i partnera z Grecji. Wdrożenie w Polsce będzie
realizowane:
– wewnętrznie (szkolenia pracowników, rozbudowa platformy o inne treści edukacyjne),
– zewnętrznie, poprzez przeszkolenie 20 uczniów oraz 3 pracowników wybranej szkoły w zakresie tematycznym kursu i
obsługi platformy edukacyjnej.

 

Realizatorzy projektu

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – LIDER

OLYMPUS EDUCATION SERVICES – PARTNER ZAGRANICZNY Z GRECJI

 

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE