OPIS PROJEKTU

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie Technikum z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem prowadzącego kształcenia zawodowego dla którego organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński.

Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne Uczniów/Uczennic, które uatrakcyjni ich jako przyszłych pracowników, zwiększy ich szanse na rynku pracy oraz wzmocni ich zdolność zatrudnieniową. Powyższe działania zostaną wzmocnione poprzez specjalistyczne wsparcie ukierunkowane na udoskonalenie warsztatu pracy Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego oraz poprzez zapewnienie w ZS warunków odzwierciedlających naturalne środowisko  pracy.

Za główne formy wsparcia obrano realizację staży uczniowskich, organizację dodatkowych, zawodowych i specjalistycznych zajęć/warsztatów/kursów, studiów podyplomowych oraz doposażenie pracowni zawodowych. Powyższe formy będą realizowane w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

Głównym efektem wsparcia w ramach Projektu będzie podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych Uczniów/Uczennic, a także zaszczepienia w nich pasji do zawodu, wzmocnienia w nich pewności posiadanej wiedzy oraz osiągnięcia sukcesu na egzaminie zawodowym.

CEL

Celem projektu jest zrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 100 uczniów/uczennic i 20 nauczycieli/ek oraz doposażenie 3 pracowni kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem w okresie 02.01.2023r.-30.11.2023r. we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

NUMER PROJEKTU: RPMA. 10.03.01-14-i926/22

PRIORYTET: X Edukacja

DZAŁANIE: 10.3 Doskonalenie zawodowe

PODDZIAŁANIE: 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Planowany okres realizacji: od 02.01.2023 r. do 30.11.2023 r.

Całkowita wartość Projektu:1 014 075,00 zł

Kwota dofinansowania otrzymana ze środków Unii Europejskiej: 811.240,00 zł.

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE