Czas trwania

od 21 lipca 2014 do 20 lipca 2017 roku

Cel projektu

Głównym odniesieniem dla strategii programu były działania o charakterze biznesowym nastawione na zdobywanie nowych oraz umacnianie istniejących kontaktów jako kluczowy element budowania platformy handlowej i zwiększania eksportu produktów objętych kampanią. Podstawą dla tych działań było komunikowanie walorów promowanych produktów wytworzonych w oparciu o restrykcyjną w regulacjach i nastawioną na bezpieczeństwo i jakość unijną branżę rolno-spożywczą.

Grupa docelowa

W ramach kampanii zaplanowano działania informacyjno – promocyjne skierowane do dwóch grup docelowych: „Profesjonalistów” oraz „Dziennikarzy i Liderów opinii”. W ramach pierwszej grupy działania kierowane były do:

 • obecnych i potencjalnych importerów, odbiorców hurtowych i dystrybutorów mięsa
  i przetworów mięsnych z Europy działających na wybranych rynkach;
 • przedstawicieli organizacji branżowych związanych z importem żywności na rynki docelowe kampanii;
 • przedstawicieli sektora HoReCa.

Działania skierowane do Profesjonalistów opierały się na informowaniu o cechach i walorach mięsa wieprzowego, wołowego oraz produktów wytworzonych na ich bazie pochodzącego z UE oraz tworzeniu platformy do zawierania kontaktów handlowych, dzięki którym możliwe było budowanie długookresowych relacji biznesowych.

Opis projektu

Program informacyjno promocyjny dotyczący świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny i wieprzowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów, przygotowany przez konsorcjum w składzie Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) oraz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego (PZPBM) na rynki Singapuru, Tajwanu, Nowej Zelandii, RPA i Kazachstanu.

Projekt finansowany w ramach mechanizmu WPR ze środków UE i z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Działania

Najważniejsze działania projektu to udział w targach spożywczych w 5 krajach docelowych kampanii:

 • Food & Hotel Asia w Singapurze w terminie 12 – 15 kwietnia 2016
 • Food &Hospitality Africa, RPA w terminie 3-5  maja 2016
 • Fine Food New Zealand w terminie 26-28 czerwca 2016
 • Food Expo Kazachstan w terminie maj 2017
 • Food Taipei na Tajwanie w terminie czerwiec 2017
 • prowadzenie strony www projektu
 • kampania prasowa
 • kampania internetowa

Załączniki

LOGOTYPY

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE