Czas trwania

od 1 grudnia 2015 do 29 lutego 2016  roku

Cel projektu

  • zwiększenie świadomości i wzmocnienie przekazu informacyjnego na temat pochodzenia, tradycji i aspektów jakościowych produkcji mięsa wieprzowego i wędlin w Polsce,
  • kreowanie popytu na mięso pochodzące od polskich hodowców i produkty wytwarzane w Polsce zarówno, przede wszystkim wśród konsumentów, ale pośrednio również wśród osób uczestniczących w bezpośredniej sprzedaży – sklepów (w tym głównie sieci), w których dostępne są produkty;
  • budowanie wizerunku polskiego hodowcy – producenta w kontekście tradycji, dbałości o jakość.

Grupa docelowa

Konsumenci ogółem

Opis projektu

Działanie było realizowane w ramach AKCJI PARTNERSKIEJ następujących organizacji – Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI) – Lidera działania, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Związku Polskie Mięso, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Związku Rzemiosła Polskiego, Krajowego  Związku Grup Producentów Rolnych  – Izby Gospodarczej, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Związku Zawodowe Centrum Narodowym Młodych Rolników, Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Działania

W stacjach radiowych zarówno ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych emitowany był spot reklamowy dotyczący mięsa wieprzowego. Działanie było realizowane w 3 ogólnopolskich pakietach radiowych: Barometr, Trójwymiar Polskie Radio, RMF 3D (w sumie w 111 rozgłośniach) , co umożliwiło wysoki zasięg w szerokiej grupie docelowej, efektywną częstotliwość w dotarciu do konsumentów oraz optymalne wykorzystanie budżetu. Komunikat  reklamowy dotarł do 16,5 mln konsumentów z czego 10,8 mln zetknęło się z nim przynajmniej 3 –krotnie. Przeciętny słuchacz usłyszał spot ponad 5 razy.

Emisje spotów odbywały się również w weekend, dzięki czemu skuteczniej powiększony został zasięg kampanii. Wysoka aktywność emisji spotów miała miejsce przed świętami Bożego Narodzenia, od lat z danych Gusu-wynika ze w okresie przedświątecznych konsumenci dokonują wzmożonych zakupów spożywczych dlatego był to doskonały czas na promocję mięsa wieprzowego.

Załączniki

  • spot radiowy

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE