Czas trwania

od 24 lipca 2013 do 23 lipca 2016 roku

Cel projektu

Wzrost eksportu europejskiego mięsa i jego przetworów na rynkach docelowych oraz pogłębianie wiedzy o walorach smakowych i sposobie produkcji mięsa europejskiego, co było działaniem odbudowującym wiarygodność naszego mięsa po wykrytych przypadkach ASF. Ważnym aspektem było przekonanie przez działania informacyjne i promocyjne w programie o walorach smakowych i jakości Premium produktów mięsnych.

Grupa docelowa

Działania skierowane były bezpośrednio do odbiorców hurtowych, dystrybutorów, importerów, lokalnych producentów i przetwórców.

Opis projektu

Trzyletnia kampania promocyjno – informacyjna na rzecz polskiego mięsa oraz jego przetworów  realizowana na rynkach Korei Południowej, Wietnamu i USA w oparciu o strategię systematycznego wzrostu eksportu polskiego mięsa wieprzowego i wołowego oraz jego przetworów. Kampania była kontynuacją dwóch wcześniejszych działań UPEMI – „Stół pełen smaków” oraz „Tradycja, jakość i europejski smak”. Wcześniejsze projekty wykazały, że konsekwentne, długoterminowe działania promocyjne i informacyjne przekładają się na umocnienie pozycji i wizerunku naszego kraju na danych rynkach, jak i realny wzrost eksportu osiągany w perspektywach wieloletnich.

Projekt finansowany w ramach mechanizmu WPR ze środków UE i z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Działania

Główne założenia strategii realizacji programu to :

  • spotkania bezpośrednie, uczestnictwo w targach, prezentacje i degustacje;
  • działania okołotargowe, uzupełniające prezentacje i pokazy, o charakterze Public Relations, w tym konferencje prasowe i reklamy w prasie branżowej;
  • rozbudowana witryna internetowa w trzech językach (angielskim, koreańskim i wietnamskim);
  • publikacje materiałów informacyjnych, w tym broszur, katalogów materiałów promocyjnych, ale także działania marketingu bezpośredniego typu direct mailing czy e-mailing gwarantujące dotarcie z informacja do szerokiej grupy odbiorców, głównie z obszaru potencjalnych kooperantów;
  • działania z zakresu ATL takie, jak reklama w mediach tradycyjnych typu prasa, radio, telewizja, czy public relations i BTL, jak promocja sprzedaży, promocja wystawienniczo – targowa, marketing bezpośredni, czy eventy.

Załączniki

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE