Czas trwania

październik 2019 – wrzesień 2020

Cel projektu

Głównym celem projektu jest uzyskanie w okresie prowadzenia zadania wzrostu rozpoznawalności oraz wiedzy o asortymencie i ich cechach oraz pozytywnych skojarzeń nt. polskiego certyfikowanego mięsa i wędlin wśród przedstawicieli grupy docelowej zadania.

Cele szczegółowe

 1. Ochrona branży i kreowanie jej pozytywnego wizerunku. Budowanie pozytywnych skojarzeń.
 2. Edukowanie i budowanie świadomości konsumenta w zakresie wyboru produktów wytwarzanych w polskim krajowym systemie jakości poprzez tworzenie wiarygodnej komunikacji z konsumentem oraz wyjaśnienia znaczenia certyfikacji procesu produkcji.
 3. Ukazanie wyznaczników jakościowych produktów ze znakiem QAFP, poinformowanie o tym, skąd się bierze jakość i jak jest kształtowana w systemie.
 4. Podtrzymanie wysokiej renomy produktów ze znakiem QAFP i wzrost sprzedaży w całym asortymencie – zadanie ma charakter informacyjny i jego celem  będzie: informowanie o krajowym systemie jakości QAFP, zasadach produkcji kulinarnego mięsa wieprzowego, mięsa drobiowego i wędlin wytwarzanych w systemie QAFP oraz prezentacja walorów  jakościowych  produktów objętych certyfikatem.
 5. Budowanie pozytywnego wizerunku mięsa wieprzowego, mięsa drobiowego i wędlin w oczach konsumenta dla wzmocnienia sprzedaży wobec rosnącej produkcji certyfikowanych produktów.
 6. Wzrost konkurencyjności i spożycia mięsa i wędlin w Polsce.

Grupa docelowa

Kampania skierowana jest do:

 • KONSUMENTÓW – dorośli w wieku 25-65 lat, odpowiedzialni za zakupy w gospodarstwie domowym, wyznający wartości: rodzina, zdrowie, jakość jedzenia ważniejsza niż cena. Szukający inspiracji kulinarnych w social media. Dbający o zdrowe odżywianie i świadomie wybierający produkty na swój stół. Osoby w dużym stopniu korzystające z Internetu, w tym mediów społecznościowych. Głównym wyznacznikiem wyborów zakupowych są: jakość i wartości odżywcze produktów. Często podejmują decyzje zakupowe pod wpływem reklamy oraz z rekomendacji liderów opinii, w tym influencerów.
 • PROFESJONALISTÓW –  hodowcy, producenci i dystrybutorzy w branży spożywczej oraz kucharze, którzy zapewniają konsumentom dostęp do produktów wysokiej jakości oraz promują zdrową żywność.

Opis projektu

Zadanie jest realizowane w oparciu o działania w mediach społecznościowych, które mają na celu utrzymanie i zwiększanie zainteresowania konsumentów produktami ze znakiem QAFP (profile na Facebooku i Instagramie). Pozwolą także na informowanie branży spożywczej (poprzez profil na LinkedInie). Komunikat nakłaniający do dołączenia do systemu poszerzy zakres firm, które mogą dołączyć do Uczestników Systemu.  Z kolei powoływanie się na potrzeby konsumentów będą kierowane do dystrybutorów czy kucharzy, co pozwoli na zwiększanie asortymentu o produkty certyfikowane znakiem QAFP, zwiększając ich dostępność i rozpoznawalność na rynku.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Działania

W ramach II edycji Kampanii „Jakość z polskim certyfikatem” zrealizowane zostaną następujące zadania:

 

Media społecznościowe

 

 1. Prowadzenie i promowanie profilu „Jakość QAFP” oraz „Gwarancja Jakości QAFP” w 4 serwisach społecznościowych, , tj. Facebooku, Instagramie, LinkedInie oraz na kanale YouTube.
 2. W ramach serwisu Facebook zostanie założona grupa administrowana przez profil Jakość QAFP. Grupa będzie gromadzić osoby z grup docelowych. Celem grupy jest umożliwienie swobody użytkownikom Facebooka do m.in.: wymiany zdania na temat zdrowego odżywiania, wyrażania opinii na temat danych produktów czy dzielenia się przepisami kulinarnymi.
 3. W trakcie trwania Kampanii przygotowany zostanie cykl 4 filmów wideo, które wykorzystają storytelling w celu opowiedzenia konsumentom z grupy docelowej o powstaniu, produkcji i dystrybucji mięsa certyfikowanego znakiem QAFP. Filmy będą przedstawiać zalety oraz wykorzystywać atrakcyjne animacje.
 4. W trakcie trwania Kampanii przygotowany zostanie cykl 3 filmów wideo, które wykorzystają storytelling w celu zachęcenia profesjonalistów do dołączenia do Systemu QAFP. Filmy będą przedstawiać zalety z uczestnictwa w Systemie oraz wykorzystywać będą atrakcyjne animacje.
 5. W ramach Kampanii zostanie zapewniony monitoring za pomocą narzędzi analitycznych do monitoringu social mediów.

Badania opinii – pre-test i post-test

 1. Na początku Kampanii zostanie przeprowadzone badanie ilościowe opinii publicznej – pre-test – z wykorzystaniem ankiety on-line (CAWI), wykonanego przez niezależny podmiot badawczy. Celem badania będzie sprawdzenie rozpoznawalności znaku certyfikacji QAFP wśród konsumentów oraz zbadanie zainteresowania zdrową żywnością i produktami mięsnymi.
 2. W ostatnim kwartale Kampanii zostanie przeprowadzone badanie ilościowe  opinii publicznej  –  post-test  –  z wykorzystaniem ankiety on-line (CAWI), wykonanego przez niezależny podmiot badawczy. Celem badania będzie sprawdzenie poziomu wzrostu rozpoznawalności znaku certyfikacji QAFP wśród konsumentów oraz zbadanie zainteresowania zdrową żywnością i produktami mięsnymi.

Promocja strony internetowej www.qafp.pl jako źródła wiedzy nt. polskiego systemu jakości

 1. Przez cały okres trwania Kampanii zapewniona zostanie obsługa administracyjną strony www.qafp.pl, niezbędna do jej promowania i zwiększenia efektywności działań informacyjno-promocyjnych w internecie.
 2. W celu zwiększenia odwiedzin na stronie przeprowadzone zostaną:
 • jednomiesięczne kampanie SEM w czasie okresu trwania Kampanii. Kampanie będą prowadzone w oparciu o system Google Ads i inne produkty Google w ramach wyszukiwarki oraz sieci reklamowej GDN (np. Search Ads, Product Listing Ads, Remarketing i inne).
 • Ciągła kampania SEO, prowadzona do końca trwania Kampanii. Kapania ma na celu budowanie i zwiększenie ruchu na stronie internetowej www.qafp.pl i pozycjonowanie jej w wyszukiwarkach internetowych.

Content Marketing

 1. W ramach strony www.qafp.pl zostanie stworzona przestrzeń blogowa, na której publikowane będą edukacyjne treści, np. poradniki, infografiki, raporty, artykuły, autorskie przepisy kulinarne, prezentacje i inne. Materiały mają odpowiadać na potrzeby grup docelowych.
 2. W ramach działania content marketingowego będzie realizowana promocja zamieszczanych materiałów z wykorzystaniem: owned media (profile social media) oraz paid media, tj. promocję treści z wykorzystaniem platform typu WhitePress lub analogicznych.

Influencer Marketing

 1. W celu rozszerzenia zasięgu Kampanii zostaną przeprowadzone 2 kampanie z wykorzystaniem platform zrzeszających Mikroinfluencerów i/lub realizowanych projektów o tematyce związanej z promowaniem zdrowego stylu życia.
 2. W celu rozszerzenia zasięgu Kampanii zaangażowanych zostanie 1 Influencer posiadający profile społecznościowe na Facebooku i Instagramie.

Social media

Logo UE
Logo UE
Logo UE