Czas trwania

30 listopada – 2 grudnia 2018 roku

Cel projektu

Z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2018 roku odbyła się w Poznaniu Narodowa Wystawa Rolnicza. Wystawa przedstawiała koncepcję współczesnej wsi charakteryzującą się z jednej strony nowoczesnością i dynamiką rozwoju, a z drugiej poszanowaniem tradycji i historii, z uwzględnieniem wpływu różnorodnej kultury, krajobrazu, jak również uwarunkowań środowiskowych polskiej wsi na jej rozwój i sukces jaki odniosła w ostatnim stuleciu. Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości była doskonałą okazją do zaprezentowania historii i tradycji polskiej wsi i obszarów wiejskich. Należy bowiem przywracać pamięć o roli rolników w odzyskaniu niepodległości, a bez znajomości korzeni trudno budować przyszłość. Narodowa Wystawa Rolnicza na tle historii przedstawiała koncepcję współczesnej wsi, charakteryzującą się nowoczesnością, wielowarstwowością i szybkim rozwojem.

Grupa docelowa

Kampania adresowana była do adresowanej do szeroko pojętej grupa ogółu konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi, o charakterze wielopokoleniowym, wyznający tradycyjne wartości tj.: rodzina, zdrowie, tradycja, naturalność oraz ceniący tradycyjne podejście do produkcji żywności.

Opis projektu

Według raportu „Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi” pod redakcją  Jerzego Wilkina i Iwony Nurzyńskiej, mieszkańcy wsi stanowią obecnie około 15 mln mieszkańców kraju i są grupą z największym odsetkiem osób zadowolonych ze swojego miejsca zamieszkania (85%). W epoce powszechnego obiegu i dostępu do informacji oraz dużej mobilności ludzi możliwość porównywania swojego miejsca zamieszkania z innymi jest nieograniczona, zatem taka wysoka satysfakcja z zamieszkiwania na wsi świadczy o dużym awansie cywilizacyjnym wsi. Do tego awansu bez wątpienia w znacznej mierze przyczyniły się programy i fundusze unijne dostępne dla polskich rolników i mieszkańców wsi.

Obserwując polską wieś na przestrzeni ostatnich kilku dekad widać jej ogromny rozwój we wszystkich aspektach. Stale maleją dysproporcje rozwojowe między wsią a miastem, co dotyczy czynników takich jak infrastruktura, wyposażenie gospodarstw domowych, dochodów, czy kapitału ludzkiego. Kurczy się luka edukacyjna i zakres wykluczenia cyfrowego. Wszystkie te zmiany obalają stereotypowy wizerunek polskiej wsi. Rolnicy i mieszkańcy wsi zdecydowanie częściej gotowi są współpracować na rzecz własnych społeczności i uczestniczyć w działalności organizacji obywatelskiej niż mieszkańcy miast. U mieszkańców wsi widoczne jest zdecydowanie większe zainteresowanie i zaangażowanie w samorząd lokalny, który cieszy się największym zaufaniem, a jego wybór mobilizuje społeczności wiejskie.

Polska wieś jest z jednej strony nowoczesna i postępowa ale z drugiej strony przywiązana do tradycji i to zarówno w wymiarze religijnym, jak i codziennym. Tradycyjny model rodziny, często wielopokoleniowej, tradycyjny podział obowiązków etc.

Bardzo długo w naszym kraju funkcjonowało zjawisko niedoceniania i deprecjonowania społecznego zorganizowania i zaangażowania polskiej wsi. Zakres i znaczenie organizacji społecznych na wsi nie było i nie jest niestety należycie postrzegane, szanowane i doceniane. W przestrzeni społecznej polskiej wsi szczególne miejsce zajmują Ochotnicze Straże Pożarne i Koła Gospodyń Wiejskich, czy związki sportowe. W ostatniej dekadzie zanotowano w kraju bardzo szybki odsetek wzrostu organizacji podejmujących działalność w sferze usług edukacyjnych, wychowawczych, sportowych, kulturalnych i pomocy socjalnej.

Nie należy jednak zapominać, że wieś to przede wszystkim bardzo ważna gałąź gospodarki narodowej. W ciągu ostatnich kilkunastu lat systematycznie wzrastał udział handlu zagranicznego produktami rolno-żywnościowymi w handlu ogółem. Na szczególnie pozytywną ocenę zasługuje dynamiczny wzrost eksportu tych produktów. W latach 2007–2016 wartość eksportowanych produktów rolnictwa i wyrobów przemysłu spożywczego wzrosła blisko trzykrotnie z 38 277,0 mln zł do 105 781,4 mln zł, co skutkowało wzrostem udziału eksportu tych produktów w eksporcie ogółem o 3,3 p.p. do 13,2%.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Działania

Na 150 m2 stoiska na odwiedzających czekały gry i zabawy, degustacje i wiele innych atrakcji. Prawie 36 tysięcy odwiedzających, ponad 200 wystawców, trzy dni spotkań z historią, teraźniejszością i przyszłością polskiego rolnictwa – to podsumowanie Narodowej Wystawy Rolniczej odbywającej się od 30 listopada do 2 grudnia br. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wystawa odbywała się równocześnie w 3 pawilonach. Pawilon nr 7, w którym stoisko miało UPEMI, dedykowany był polskiej żywności wysokiej jakości.

Załączniki

  • film
  • materiały informacyjno – promocyjne (standy informacyjne)
  • zdjęcia

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE