Czas trwania

kwiecień 2019 – lipiec 2019

Cel projektu

Celem główny kampanii był wzrost spożycia wołowiny poprzez uzyskanie zwiększenia wiedzy o walorach i prostych sposobach jego przyrządzenia oraz pozytywnych skojarzeń na temat mięsa wołowego. Celem dodatkowy było wywołanie merytorycznej dyskusji z udziałem hodowców bydła i producentów wołowiny nt. możliwości rozwoju produkcji polskiej wołowiny oraz kulinarnej jakości wytwarzanego surowca mięsnego.

Grupy docelowe

Działania w zadaniu kierowane były do:

  1. Konsumentów – mieszkańców powiatu siedleckiego oraz powiatów ościennych: łosickiego, łukowskiego, garwolińskiego, mińskiego, węgrowskiego i sokołowskiego.
  2. Hodowców i producentów wołowiny – zarówno hodowców jak i zakładów ubojowo-przetwórczych (producentów).

Opis projektu

Z uwagi na utrzymującą się w latach 2010-2016 niską konsumpcję wołowiny w Polsce niezbędne są inicjatywy o charakterze informacyjno-promocyjnym docierające do konsumenta i przybliżające mu walory mięsa wołowego oraz proste i przystępne sposoby jego obróbki kulinarnej.

Jednocześnie, pomimo wzrostu cen żywca wołowego i przy jednoczesnym wzroście produkcji, hodowla bydła ras mięsnych wciąż pozostaje na niskim poziomie. Taki stan rzeczy powoduje, że dostęp do surowca pochodzącego z takich ras wciąż jest w Polsce ograniczony. Dlatego też dyskusja w gronie producentów bydła jest również istotna i wymaga przedsięwzięć umożliwiających wymianę doświadczeń oraz zwiększania wiedzy na ten temat.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Działania

  1. Biesiada rodzinna – lokalna impreza otwarta dla mieszkańców okolicznych powiatów

Piknik rodzinny dla lokalnych konsumentów propagujący trend jedzenia wołowiny i za pośrednictwem eksperta kulinarnego – kucharza rozpoznawalnego z mediów Pascala Brodnickiego, informujący o zaletach tego gatunku mięsa i sposobach jego przyrządzania. Uczestnicy tego wydarzenia to mieszkańcy powiatu siedleckiego oraz powiatów ościennych: łosickiego, łukowskiego, garwolińskiego, mińskiego, węgrowskiego i sokołowskiego. W ramach biesiady odbyły się dwa pokazy kulinarne Pascala Brodnickiego wraz z degustacją przygotowanych przez niego potraw oraz dyskusja ekspertów o zaletach mięsa wołowego, jego walorach smakowych, a także ciekawych trikach kulinarnych. Dla uczestników przewidziane były także dodatkowe bezpłatne degustacje potraw z wołowiny w kilku specjalnie wyznaczonych stacjach kulinarnych.

  1. Spotkanie hodowców i producentów wołowiny – merytoryczna dyskusja możliwości rozwoju produkcji polskiej wołowiny oraz kulinarnej jakości wytwarzanego surowca mięsnego

Spotkanie zgromadziło kilkudziesięciu producentów i przetwórców żywca wołowego, a prowadził je i moderował dyskusję ekspert Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego – Piotr Michalski. W prezentacji i dyskusji przeanalizowano sytuację hodowców bydła poszukiwano odpowiedzi na pytania jaki jest trend na rynkach międzynarodowych, czy popyt na wołowinę pozwala i uzasadnia zwiększanie jej produkcji. Uczestnicy spotkania podkreślali w dyskusji, że obserwowane obecnie tendencje koncentracji produkcji bydła wskazują, że w niedalekiej przyszłości produkcja wołowiny będzie powiązana ze zmianami zachodzącymi w gospodarstwach specjalizujących się obecnie w produkcji mleka. Odrębnym problemem, na który zwrócili uwagę producenci/ hodowcy jest kwestia opłacalności prowadzenia wyspecjalizowanej hodowli bydła mięsnego. Zgodnie stwierdzono że skala działalności to nie tylko możliwość efektywnej produkcji, ale także znacznie większe możliwości współpracy z przetwórcami. Oczekiwania przetwórców skupiają się dzisiaj na zapewnieniu surowca w odpowiedniej skali i wysokiej, powtarzalnej jakości.

Załączniki

  • plakat
  • ulotka
  • zdjęcia

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE