OPIS

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w dofinansowanym projekcie

 „Start branży spożywczej”

nr UDA-POWR.02.02.00-00-077/16

„Start branży spożywczej” jest to ogólnopolski, otwarty Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytetu II Efektywnej polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji (Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjności na rynku), współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Projektu jest rozwój i zwiększenie konkurencyjności 121 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących sklepy spożywczo – mięsne z całej Polski w okresie 01.09.2016 r. – 31.12.2017 r.

W Projekcie mogą wziąć udział mikro, mali i średni przedsiębiorcy  zajmujący się handlem detalicznym produktów mięsno – spożywczych, oraz prowadzą sklepy spożywczo – mięsne między innymi pod marką sieci Lewiatan i Centrum Delikatesy, i którzy prowadzą działalność gospodarczą na rynku z następującej  branży opisanej w sekcji:

 

 • G PKD  – 47.11.Z sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

 

W ramach udziału w projekcie przedsiębiorca otrzyma „Plan Rozwoju” własnej firmy na kolejne trzy lata działalności oraz wyspecjalizowane doradztwo do opracowania analizy. Plan Rozwoju zostanie opracowany  i wdrożony przez profesjonalnego doradcę inwestycyjnego, przy udziale Przedsiębiorcy bądź/i jego pracowników.

W ramach projektu każdy przedsiębiorca otrzyma określoną ilość godzin doradczych:

 • 26 godzin godzin doradczych dla mikroprzedsiębiorcy
 • 30 godzin doradczych dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników
 • 40 godzin doradczych dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 49 pracowników
 • 55 godzin doradczych dla średniego przedsiębiorcy

„Plan Rozwoju” jest pisemnym dokumentem opisującym firmę, jej cele, strategie, główny rynek, zespół pracowników oraz przewidywania finansowe. Plan ten pozwala ustalić realistyczne cele i pomiar firmy w 4 perspektywach:  finansowej, rynku, procesów wewnętrznych i schematu organizacji pracy, infrastruktury (nauki i rozwoju).

Główne korzyści dla przedsiębiorcy płynące z opracowania i posiadania „Planu Rozwoju” oraz uczestnictwa w projekcie:

 1. monitoring i profesjonalne doradztwo w okresie wdrażania Planu Rozwoju
 2. agregacja potrzeb rozwojowych
 3. uporządkowanie wiedzy o przedsiębiorstwie
 4. uporządkowanie wiedzy o otoczeniu gospodarczym i konkurencji firmy
 5. identyfikacja mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa
 6. identyfikacja zagrożeń firmy
 7. określenie wiedzy i kompetencji pracowników
 8. określenie celów strategicznych pracowników
 9. ukierunkowanie działań załogi
 10. określenie ról i interesów „departamentów”
 11. podniesienie wiedzy biznesowej i efektywności działania całej załogi
 12. budowanie zaufania wśród partnerów biznesowych
 13. określenie możliwości obniżenia finansowania  zewnętrznego
 14. kompendium wiedzy o firmie
 15. dokument, który pozwala skrócić i obniżyć koszty przygotowania biznes planów, wyceny firmy, materiałów promocyjnych
 16. pomoc w uzyskaniu kredytu bądź dotacji

W ramach uczestnictwa w Projekcie przedsiębiorca uzyskuje wsparcie na całościowe opracowanie „Planu Rozwoju” firmy wraz z rekomendowanymi działaniami. Koszt uczestnictwa uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 • 635,95,00 netto dla mikroprzedsiębiorcy
 • 1 027,71 netto dla małego przedsiębiorcy zatrudniającego do 25 pracowników
 • 1 943,82 netto dla średniego przedsiębiorcy

 

Udział w Projekcie „Start branży spożywczej” jest szansą opracowania planów rozwojowych i wdrażanie efektywnego rozwoju mikro, małych i średnich firm prowadzących sklepy

spożywczo – mięsne.

ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE – REKRUTACJA TRWA!!!

KONTAKT

Marlena Budziszewska

Tel. 22/55 09 109

Mail. m.budziszewska@www.upemi.pl

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE