W dniu dzisiejszym Agnieszka Różańska w imieniu UPEMI jest obecna w Parlamencie Europejskim biorąc udział w Dyskusji – Round Table Discussion – dotyczącej zapobieganiu protekcjonizmowi, którego przejawy blokują swobodny i pełny udział we Wspólnym Rynku UE.

Dyskusja z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Copa- Cogeca oraz organizacji branżowych, została zorganizowana w ramach projektu Single Europe Varied Food, którego partnerem jest UPEMI. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie raport przedstawiający propozycje rozwiązań, które pozwolą ograniczyć występowanie poza-taryfowych barier takich jak protekcjonizm na wewnętrznym rynku UE.

 

Logo UE
Logo UE
Logo UE