W dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia, przedstawiciel UPEMI uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dot. udziału w Misji Wysokiego Szczebla z udziałem Komisarza Hogana do Chin. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli.

W dniu dzisiejszym tj. 18 kwietnia, przedstawiciel UPEMI uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dot. udziału Misji Wysokiego Szczebla z udziałem Komisarza Hogana do Chin, w siedzibie Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Brukseli.

Na spotkaniu omawiano m.in. kwestie zmian administracyjnych w Chinach związanych z likwidacją General Administration for Quality Supervision and Quarantine (AQSIQ), przeniesieniem części kompetencji związanych z kontrolą jakości i bezpieczeństwa żywności na urzędy celne oraz utworzenie nowej instytucji, która wkrótce przejmie część zadań w tym zakresie.

W styczniu 2018 r. Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do udziału w misji gospodarczej wysokiego szczebla w Chinach, która odbędzie się w dniach 14-19 maja 2018 r. Delegacji przewodniczyć będzie komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan, a zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli europejskich firm oraz organizacji producentów produktów rolnych z sektorów kluczowych dla współpracy handlowej UE i Chin (obejmujących m.in. takie produkty jak: mięso, produkty mleczne, w szczególności sery, produkty z oznaczeniem geograficznym, wina i napoje alkoholowe, owoce i warzywa oraz zboża i słodycze).

Wizyta będzie obejmować m.in. spotkania B2B oraz działania promocyjne, tj. udział w seminariach na temat cech lokalnego rynku i trendów konsumenckich oraz wizyty handlowe. Istotnym punktem misji będzie wizyta na targach SIAL China 2018 w Szanghaju, która odbędzie się w dniach 14-17 maja 2018 r. Następnie, w dniach 18-19 maja 2018 r. misja będzie kontynuowana w Shenzhen.

Logo UE
Logo UE
Logo UE