Co należy zrobić , aby przystąpić do systemu QAFP?

Należy wypełnić dokument „Zgłoszenie uczestnictwa w Systemie Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP” dostępne na stronie https://qafp.pl/pliki-do-pobrania/ lub na stronach Jednostek Certyfikujących. Lista Jednostek certyfikujących znajduje się pod linkiem: https://qafp.pl/jednostki-certyfikujace/

Jakie warunki należy spełnić, aby  uzyskać płatność dobrostanową?

 • posiadać certyfikat zgodnie z wymaganiami Systemu QAFP od 1 stycznia 2024
 • tuczniki muszą pochodzić od lochy dobrostanowej bądź z siedziby stada położonej nie dalej niż 50 km (w linii prostej) od siedziby stada, w której będą utrzymywane tuczniki,

Na jaką kwotę dopłat mogę liczyć?

Wysokość dopłat tuczniki (do sztuki);

 • Utrzymanie zgodnie z wymaganiami systemu QAFP – 51,00 PLN
 • Zwiększenie powierzchni bytowej o co najmniej 20% – 39 PLN
 • Utrzymanie w cyklu zamkniętym – 30 PLN

Wysokość dopłat lochy:

 • Utrzymywanie zgodnie z wymaganiami QAFP – 190 PLN
 • Zwiększenie powierzchni bytowej o 20% – 390 PLN

Dopłaty przyznawane są w zależności od ilości przemieszczonych sztuk.

Ile kosztuje przystąpienie do systemu QAFP?

Koszt przystąpienia do systemu wynosi około 2000 PLN netto. Koszt zależy od jednej z 5 wybranych Jednostek Certyfikujących. Certyfikat przyznawany jest na okres 12 miesięcy.

Co to jest plan obniżenia stosowania antybiotyków i skąd go wziąć?

Jest to zestaw metodyk i praktyk, które stosuje rolnik, w celu obniżenia zmniejszenia zużycia antybiotyków. Dokument planu obniżenia stosowania antybiotyków znajduje się na stronie:

https://qafp.pl/wp-content/uploads/2024/04/Plan-minimalizacji-stosowania-antybiotykow-trzoda-chlewna.pdf

Jak wygląda kontrola?

Kontrola przeprowadzana jest przez akredytowanych kontrolerów z jednej z pięciu jednostek certyfikujących systemu QAFP. Kontroler weryfikuje czy wymagania określone w zeszycie branżowym: „Kulinarne mięso wieprzowe” (dokument dostępny pod linkiem)  https://qafp.pl/wp-content/uploads/2023/06/Kulinarne-mieso-wieprzowe-wyd.-6-z-12.03.2021-.pdf dla produkcji trzody chlewnej” są spełnione.

Co powinno znaleźć się na certyfikacie QAFP aby spełnić formalne wymogi dotyczące wypłaty wsparcia?

Na certyfikacie musi znajdować się informacja:

 • Dane rolnika,
 • zeszyt branżowy w ramach którego rolnik jest certyfikowany,
 • okres na jaki czas wydawany jest certyfikat (na czas składania wniosku do ARiMR, rolnik musi posiadać ważny certyfikat zgodnie z wymaganiami systemu QAFP obowiązującymi od 1 stycznia 2024).
 • liczba tuczników produkowana w gospodarstwie
 • informacja, że wszystkie tuczniki wyprodukowane w gospodarstwie są produkowane w ramach systemu QAFP,

Do kiedy należy złożyć wniosek  o przyznanie płatności dobrostanowej?

Wnioski o  przyznanie płatności dobrostanowej  w ramach ekoschematu dobrostan zwierząt można składać do 15 maja 2024 roku poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa . Nabór wniosków zostanie przedłużony o 25 dni, z zastrzeżeniem, że każdy dzień pod dacie 15 maja 2024, to dopłata będzie niższa o 1%.

Logo UE
Logo UE
Logo UE