OGŁOSZENIE ZO

08.09.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 09/09/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na przygotowanie koncepcji oraz wykonanie badania efektywności kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Podejmij wyzwanie z QAFP” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP wraz z przygotowaniem raportów z każdej fazy badania.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 września 2022 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 09-09-2022_podejmij wyzwanie z QAFP_badanie_08-09-2022 287 KB
pobierz
05.09.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 08/09/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na przygotowanie koncepcji oraz realizację internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Podejmij wyzwanie z QAFP” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 26 września (poniedziałek) 2022 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 08-09-2022_podejmij wyzwanie z QAFP_05-09-2022 304 KB
pobierz
08.08.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 07/08/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na przygotowanie koncepcji oraz realizację kontynuacji kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu” – kontynuacja IV dotyczącej  mięsa wołowego wraz z przeprowadzeniem badania efektywności kampanii przez niezależny podmiot badawczy.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 07-08-2022_realizacja kampanii_08-08-2022 325 KB
pobierz
Logo UE
Logo UE
Logo UE
Solidarni z Ukrainą