OGŁOSZENIE ZO

05.04.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 04/04/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na przygotowanie koncepcji i wykonanie badania efektywności kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Jakość dla gastronomii” dotyczącej  kulinarnego mięsa wieprzowego wysokiej jakości certyfikowanego w krajowym systemie jakości oraz wiedzy o tym systemie i produktach wśród pracowników restauracji w odniesieniu do zainteresowania konsumenckiego produktem.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 04-04-2022_audyt_05-04-2022 305 KB
pobierz
25.03.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 03/03/2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na usługi księgowe i nadzór finansowy w dwuletnim programie informacyjno – promocyjnym pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu.

Całkowita wartość budżetu zadania do wykorzystania stanowi 92 000,00 EUR netto.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 701 – 705 z zachowaniem zasad konkurencyjności.

Program realizowany będzie w ramach programów prostych „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014”. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE i rozliczania programu określają:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.Urz.UE L 317 z 4.11.2014, str. 56);
  2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.Urz.UE L 266 z 13.10.2015, str. 3);
  3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.Urz.UE L 266 z 13.10.2015, str.14).

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 03-03-2022_usługi księgowe_25-03-2022 230 KB
pobierz
Załącznik nr 1_ZO 03-03-2022_opis usług księgowych i programu_FINALdocx 441 KB
pobierz
21.03.2022

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu mającym za zadanie wyłonić podmiot, który opracuje koncepcję i przeprowadzi badania efektywności dwuletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu. Całkowita wartość budżetu zadania do wykorzystania stanowi 92 000,00 EUR netto (w tym koszty przygotowania i realizacji badania opisane w Załączniku nr 1 oraz wynagrodzenie organizacji ewaluacyjnej). Wskazany budżet nie zawiera podatku VAT.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1740 z dnia 8.10.2020 r. z późn. zm.) art. 701 – 705, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Program realizowany będzie w ramach programów prostych „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych wdrażane na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1144/2014”. Szczegółowe zasady ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE i rozliczania programu określają:

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 3/2008 (Dz.Urz.UE L 317 z 4.11.2014, str. 56);
  2. Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/1829 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.Urz.UE L 266 z 13.10.2015, str. 3);
  3. Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1831 z dnia 7 października 2015 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1144/2014 w sprawie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych wdrażanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich (Dz.Urz.UE L 266 z 13.10.2015, str.14).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z jej załącznikami takimi jak: wzór formularza ofertowego, opis programu, wzór Istotnych Postanowień Umowy znajdują się na stronie internetowej UPEMI: www.upemi.pl, w zakładce Zapytania Ofertowe

Dokumenty należy składać na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
Al. Ujazdowskie 18 lok. 16 ,00-478 Warszawa

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 25 kwietnia 2022 r. o godz. 10.00.

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl oraz k.skrzymowska@upemi.pl

Załączniki
SIWZ 2_Europejska wołowina na azjatyckich rynkach_ewaluacja_FINAL 2 421 KB
pobierz
Załącznik nr 1_SIWZ 2_opis badań ewaluacyjnych i programu_FINAL 2 467 KB
pobierz
Załącznik nr 2_SIWZ 2_formularz ofertowy_FINAL 2 192 KB
pobierz
Załącznik nr 3_SIWZ 2_Istotne Postanowienia Umowy_FINAL 2 386 KB
pobierz
Załącznik nr 4_SIWZ 2_wykaz doświadczenia i wiedzy_FINAL. 2docx 201 KB
pobierz
Załącznik nr 5_SIWZ 2_wzor umowy udzielenie dotacji_FINAL 5685 KB
pobierz
Logo UE
Logo UE
Logo UE
Solidarni z Ukrainą