OGŁOSZENIE ZO

23.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 03/01/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na wykonanie badania rozpoznawalności oraz wiedzy nt. certyfikowanego mięsa QAFP w ramach kampanii pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 4 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 70(1) – 70(5) z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 lutego 2023 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 03-01-2023_Certyfikowana jakość_4 badanie_23-01-2023 350 KB
pobierz
23.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 02/01/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na przygotowanie projektów graficznych reklam wraz z plikami produkcyjnymi wraz  z zakupem zdjęć wraz z poprawkami oraz przekazaniem praw autorskich w ramach kampanii pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 4 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 70(1) – 70(5) z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 lutego 2023 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 02-01-2023_Certyfikowana jakość_4 edycja_grafika_23-01-2023 361 KB
pobierz
23.01.2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

NR 01/01/2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na zakup powierzchni reklamowej do realizacji internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Certyfikowana jakość na polskim stole – 4 edycja” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. poz. 1025 z dnia 29.05.2018 r. z późn. zm.) art. 70(1) – 70(5) z zachowaniem zasad konkurencyjności. Kampania realizowana będzie w ramach mechanizmu Funduszy Promocji.

Dokumenty należy składać w formie papierowej na adres:

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Al. Ujazdowskie 18 lok. 16, 00-478 Warszawa

lub przesłać w formie elektronicznej na adres maila – a.krzyzak@upemi.pl

Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 7 lutego 2023 r. o godzinie 10.00

W przypadku pytań należy się kontaktować z UPEMI pod adresem e-mail: a.krzyzak@upemi.pl

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 01-01-2023_Certyfikowana jakość_4 edycja_powierzchnia reklamowa_23-01-2023 368 KB
pobierz
Logo UE
Logo UE
Logo UE