Trudne czasy rolnictwa, kryzys, rolnicza dwunastka. Tegoroczna edycja  Jubileuszowego Kongresu Rolnictwa udowodniła, że przyszłość polskiej wsi jest tematem ważnym, a o jej aspektach można rozmawiać ponad podziałami. Różne punkty widzenia oraz odmienne zdanie prezentujących pozwoliły spojrzeć szerzej na omawiane dyskursy.

Za nami X KONGRES ROLNICTWA. Patronatem Honorowym wydarzenia było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. UPEMI, jak co roku, zasiliło szeregi uczestników. Tegoroczna konferencja rozpoczęła się od części artystycznej przygotowanej przez Zespół Pieśni i Tańca z Konopnicy. Po otwarciu uroczystości mieliśmy okazję wysłuchać wystąpienia wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Adama Nowaka czy Europosła Krzysztofa Jurgiela omawiającego Zielony Ład i strategie dla polskiego rolnictwa. Prezentowana była również strategia Rolniczej dwunastki, czyli dwunastu postulatów przygotowanych przez organizacje rolnicze. Realizacja wszystkich punktów przełożyłaby się na poprawę sytuacji w polskim rolnictwie – mówił Sławomir Izdebski. Prelegenci omawiali zmiany w polskim prawie w obszarze hodowli zwierząt domowych, reformy gospodarki łowieckiej czy imporcie towarów rolnych z zagranicy. Wystąpienie Tomasza Mocarskiego odnośnie „Globalnego ocieplenia, czy też globalnego przekrętu” wywołało spore poruszenie wśród uczestników . Spiskowe teorie czy fakt? Bezsprzecznie zmiany klimatu są, jednak co je powoduje? Człowiek czy zmiany naturalne? Owe pytania po prezentacji zadawali sobie uczestniczy.

Podczas kongresu prezes UPEMI – Wiesław Różański w rozmowie z  Jackiem  Soską – posłem na sejm z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego, nota bene z wykształcenia zootechnika oraz praktykującego rolnika  poruszył temat produkcji mięsa komórkowego. Polityk wyrażał duży sprzeciw wobec tych praktyk uznając je za zagrażające branży mięsnej oraz nieetyczne.  W wydarzeniu brały udział również Koła Gospodyń Wiejskich, w tym Danuta Hojarska, polska działaczka związkowa oraz polityk.

Rolą organizacji branżowych jest integracja z podobnymi podmiotami gospodarczymi, oraz uczestniczenie w kongresach, które jak się okazuje są nieocenionym kompendium wiedzy.

Logo UE
Logo UE
Logo UE