Zespół został powołany 20 czerwca 2022 r. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji działań krótko- i długoterminowych zapewniających stabilność i rentowność produkcji świń i przetwórstwa mięsa wieprzowego. Zdefiniowane zostaną potrzeby w zakresie źródeł finansowania zmian w sektorze wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego oraz zapoczątkowane konieczne zmiany legislacyjne. Do prac nad strategią został doproszony także handel. Dla zachowania praktycznego i użytecznego charakteru strategii organizacje branżowe będą uczestniczyły we wszystkich zespołach i spotkaniach projektowych. Wyłącznie połączenie wiedzy i doświadczenia praktyków z wiedzą i doświadczeniem naukowców oraz administracji może gwarantować powodzenie projektu.

Od kilku miesięcy UPEMI aktywnie zabiegała o stworzenie przy MRiRW zespołu, który opracuje praktyczną strategię rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego w celu zahamowania dramatycznego spadku pogłowia świń w Polsce. Zespół został powołany 20 czerwca 2022 r. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie rekomendacji działań krótko- i długoterminowych zapewniających stabilność i rentowność produkcji świń i przetwórstwa mięsa wieprzowego. Zdefiniowane zostaną potrzeby w zakresie źródeł finansowania zmian w sektorze wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego oraz zapoczątkowane konieczne zmiany legislacyjne. Do prac nad strategią został doproszony także handel. Dla zachowania praktycznego i użytecznego charakteru strategii organizacje branżowe będą uczestniczyły we wszystkich zespołach i spotkaniach projektowych. Wyłącznie połączenie wiedzy i doświadczenia praktyków z wiedzą i doświadczeniem naukowców oraz administracji może gwarantować powodzenie projektu.

Logo UE
Logo UE
Logo UE