ZMIANA ZO

18.02.2020

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 01/02/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w pkt. IV BUDŻET ZAMÓWIENIA Zapytania ofertowego na przygotowanie szczegółowych koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt.”Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu” podano maksymalny budżet przedmiotu w kwocie netto.

Poprawna kwota maksymalnego budżetu przedmiotu wynosi 326 000,00 (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy) złotych brutto. 

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 02-02-2020_badanie efektywności_13.02.2020_popr(1) 254 KB
pobierz
18.02.2020

SPROSTOWANIE DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 02/02/2020

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w pkt. IV BUDŻET ZAMÓWIENIA Zapytania ofertowego na przygotowanie i wykonanie badania efektywności realizacji projektu pt.”Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu” podano maksymalny budżet przedmiotu w kwocie netto.

Poprawna kwota maksymalnego budżetu przedmiotu wynosi 19 680,00 (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych brutto. 

Załączniki
Zapytanie_ofertowe_nr 01-02-2020_realizacja kampanii_13.02.2020_popr(1) 371 KB
pobierz
Logo UE
Logo UE
Logo UE