ZMIANA ZO

14.01.2022

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 13-12-2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w załączniku nr 1 – opis programu w postępowaniu ofertowym SIWZ z dnia 13-12-2021 na opracowanie  kreacji i wdrożenie dwuletniego programu informacyjno-promocyjny dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na azjatyckich rynkach” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu, nastąpiła omyłka pisarska.

Na stronie 3 załącznika nr 1 wpisano „3 x obecność na targach Supermarket Trade Show w Japonii” podczas gdy w tabelach budżetowych widnieje poprawna wartość 2 x obecność na targach Supermarket Trade Show w Japonii po 1 razie w 1 i 2 roku programu. Poprawny zapis to 2 x obecność na targach Supermarket Trade Show w Japonii.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.

 

15.12.2021

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 13-12-2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w pkt. 7.2.8a w postępowaniu ofertowym SIWZ z dnia 13-12-2021 na opracowanie  kreacji i wdrożenie dwuletniego programu informacyjno-promocyjny dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na azjatyckich rynkach” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu, nastąpiła omyłka pisarska. Zamiast określenia”reklam prasowych” powinno być „reklam internetowych”. Poprawny zapis pkt 7.2.8a brzmi zatem:

„przykładowe projekty 2 reklam internetowych w kampanii Google Adwords zgodnych z opisem programu, po jednej na rynek Japonii i Hongkongu”

Powyższe brzmienie pkt. 7.2.8a ma także zastosowanie w tabeli punktowej do kryterium nr 1 na str. 17 SIWZ (rozdz. 11, etap II Ocena jakościowa oferty).

14.12.2021

Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe

NR 12/11/2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsne informuje, że przedłużony został termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 12/11/2021 na na przygotowanie koncepcji oraz realizację kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Polska smakuje jakością QAFP” – 2 edycja dotyczącej mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin z certyfikatem QAFP.

Nowy termin składania ofert obowiązuje do dnia 27 grudnia 2021 r. do godz.10.00.

Logo UE
Logo UE
Logo UE