ZMIANA ZO

22.09.2022

Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe

NR 09/09/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsne informuje, że przedłużony został termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 09/09/2022 na przygotowanie koncepcji oraz wykonanie badania efektywności kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Podejmij wyzwanie z QAFP” dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP wraz z przygotowaniem raportów z każdej fazy badania.

Nowy termn składania ofert to 30 września 2022 (piątek) do godz. 10.00

22.08.2022

Przedłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe

NR 05/08/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsne informuje, że przedłużony został termin składania ofert na zapytanie ofertowe nr 05/08/2022 na przygotowanie koncepcji oraz realizację kontynuacji internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Jakość z polskim certyfikatem” – 4 edycja dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP.

Nowy termn składania ofert to 25 sierpnia 2022 (czwartek) do godz. 10.00

22.04.2022

ZMIANA TREŚCI SIWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

SIWZ Z DN. 21-03-2022

Dotyczy: postępowania z dnia 21 marca 2022 r. na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności dwuletniego programu informacyjno-promocyjnego pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2022 r. (piątek) do godz. 10.00.

 W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy rozdz. 12 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO, które otrzymują teraz brzmienie:

Termin Działanie
21 marca 2022 r. Opublikowanie zaproszenia do składania ofert programu informacyjno-promocyjnego pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich”
29 kwietnia 2022 r.,

godz. 10.00

Ostateczny termin na składanie ofert wraz z wymaganą dokumentacją
29 kwietnia 2022 r.,

godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert
29 kwietnia – 6 maja 2022 r. Weryfikacja spełnienia przez Oferentów wymogów formalno-prawnych i ocena złożonych ofert
4 maja 2022 r. godz. 15.00 Ostateczny termin złożenia uzupełnień
6 maja 2022 r. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Poinformowanie Oferentów o wynikach postępowania przetargowego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Logo UE
Logo UE
Logo UE