ZMIANA ZO

22.04.2022

ZMIANA TREŚCI SIWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

SIWZ Z DN. 21-03-2022

Dotyczy: postępowania z dnia 21 marca 2022 r. na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności dwuletniego programu informacyjno-promocyjnego pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji treści SIWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 29 kwietnia 2022 r. (piątek) do godz. 10.00.

 W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zmianie uległy zapisy rozdz. 12 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO, które otrzymują teraz brzmienie:

Termin Działanie
21 marca 2022 r. Opublikowanie zaproszenia do składania ofert programu informacyjno-promocyjnego pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich”
29 kwietnia 2022 r.,

godz. 10.00

Ostateczny termin na składanie ofert wraz z wymaganą dokumentacją
29 kwietnia 2022 r.,

godz. 10.30

Komisyjne otwarcie ofert
29 kwietnia – 6 maja 2022 r. Weryfikacja spełnienia przez Oferentów wymogów formalno-prawnych i ocena złożonych ofert
4 maja 2022 r. godz. 15.00 Ostateczny termin złożenia uzupełnień
6 maja 2022 r. Decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Poinformowanie Oferentów o wynikach postępowania przetargowego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

14.01.2022

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 13-12-2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w załączniku nr 1 – opis programu w postępowaniu ofertowym SIWZ z dnia 13-12-2021 na opracowanie  kreacji i wdrożenie dwuletniego programu informacyjno-promocyjny dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na azjatyckich rynkach” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu, nastąpiła omyłka pisarska.

Na stronie 3 załącznika nr 1 wpisano „3 x obecność na targach Supermarket Trade Show w Japonii” podczas gdy w tabelach budżetowych widnieje poprawna wartość 2 x obecność na targach Supermarket Trade Show w Japonii po 1 razie w 1 i 2 roku programu. Poprawny zapis to 2 x obecność na targach Supermarket Trade Show w Japonii.

Pozostałe zapisy SIWZ i załączników pozostają bez zmian.

 

15.12.2021

SPROSTOWANIE OMYŁKI PISARSKIEJ POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 13-12-2021

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że w pkt. 7.2.8a w postępowaniu ofertowym SIWZ z dnia 13-12-2021 na opracowanie  kreacji i wdrożenie dwuletniego programu informacyjno-promocyjny dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na azjatyckich rynkach” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu, nastąpiła omyłka pisarska. Zamiast określenia”reklam prasowych” powinno być „reklam internetowych”. Poprawny zapis pkt 7.2.8a brzmi zatem:

„przykładowe projekty 2 reklam internetowych w kampanii Google Adwords zgodnych z opisem programu, po jednej na rynek Japonii i Hongkongu”

Powyższe brzmienie pkt. 7.2.8a ma także zastosowanie w tabeli punktowej do kryterium nr 1 na str. 17 SIWZ (rozdz. 11, etap II Ocena jakościowa oferty).

Logo UE
Logo UE
Logo UE
Solidarni z Ukrainą