ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

06.05.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 21-03-2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 6 maja 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności dwuletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na azjatyckich rynkach” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu.

W ramach postępowania w terminie składania ofert tj. do 29 kwietnia 2022 roku złożone zostały 3 oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę konsorcjum firm Trusted Market Research INC. i Fundacja „Instytut Badań Rynkowych i Społecznych”.

27.04.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 04/04/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 27 kwietnia 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji i wykonanie badania efektywności kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Jakość dla gastronomii” dotyczącej  kulinarnego mięsa wieprzowego wysokiej jakości certyfikowanego w krajowym systemie jakości oraz wiedzy o tym systemie i produktach wśród pracowników restauracji w odniesieniu do zainteresowania konsumenckiego produktem. 

W ramach postępowania wpłynęły trzy (3) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy GASTROWIEDZA Sp. z o.o.

15.04.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 03/03/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 15 kwietnia 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na usługi księgowe i nadzór finansowy w dwuletnim programie informacyjno – promocyjnym pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich” („EUBeef2Asia”) na rynkach Japonii i Hongkongu. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy IVT Swiss Polska Sp. z o.o.

Logo UE
Logo UE
Logo UE
Solidarni z Ukrainą