ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

24.05.2024

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 08-04-2024

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 24 maja 2024 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności trzyletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich – kontynuacja” („EUBeef2Asia2”) na rynkach Japonii i Hongkongu.

W ramach postępowania wpłynęła jedna oferta. Komisja po dokonanej ocenie odrzuciła ofertę konsorcjum firm MM Consult Sp. z o.o. i Korporacji Badawczej Pretendent Sp. z o.o.

W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji informujemy, że postępowanie ofertowe zostanie ogłoszone powtórnie.

15.05.2024

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 05/04/2024

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 15 maja 2024 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na realizację kampanii informacyjnej pt.” Podróż ze smakiem” promującej zdrowe odżywianie oparte na zbilansowanej diecie, zawierającej produkty mięsne wieprzowe i drobiowe wysokiej jakości z certyfikatami jakości oraz zwiększającej świadomość i wiedzę wśród konsumentów na temat jakości, cech i zalet mięsa wieprzowego i drobiowego, systemów jakości żywności, dobrostanu zwierząt, zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska.

W ramach postępowania wpłynęły trzy (3) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę konsorcjum firm VMG Sp. z o.o, i Infinity Media Sp. z o.o.

10.05.2024

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

NR 04/04/2024

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje o zakończeniu postępowania ofertowego na realizację badania efektywności kampanii informacyno – promocyjnej pt.” Nie wstyd Ci? Stawiam na jakość z Polski” wpływającej na wzrost spożycia i sprzedaży polskiej wieprzowiny i drobiu, poprzez zwiększenie świadomości i wiedzy wśród konsumentów na temat jakości, cech i zalet mięsa wieprzowego i drobiowego, systemów jakości żywności, dobrostanu zwierząt, zrównoważonej produkcji i ochrony środowiska.

W terminie składania ofert wpłynęły trzy oferty, w wyniku badania i oceny złożonych ofert UPEMI zadecydowało o zakończeniu postępowania bez dokonywania wyboru oferty.

W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji informujemy, że postępowanie ofertowe zostanie ogłoszone powtórnie.

Logo UE
Logo UE
Logo UE