ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

03.04.2024

INFORMACJA DOT. POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Z DNIA 09.02.2024- BADANIA EWALUACYJNE

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania ofertowego z dnia 9 lutego 2024 r. na wyłonienie podmiotu, który opracuje koncepcję i przeprowadzi badania efektywności trzyletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich – kontynuacja” („EUBeef2Asia2”) na rynkach Japonii i Hongkongu Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że na etapie poprzedzającym podpisanie umowy z wybranym oferentem w wyniku weryfikacji dokumentacji ustalono, że podmiot United Survey OU będący członkiem konsorcjum, został wykreślony z estońskiego rejestru podmiotów gospodarczych, co uniemożliwia podpisanie umowy.

W nawiązaniu do zaistniałej sytuacji informujemy, że postępowanie ofertowe zostanie ogłoszone powtórnie.

25.03.2024

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

SIWZ Z DN. 09-02-2024

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 25 marca 2024 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na opracowanie koncepcji i przeprowadzenie badania efektywności trzyletniego programu informacyjno – promocyjnego dotyczącego świeżej, schłodzonej lub mrożonej wołowiny oraz przetworów spożywczych wytworzonych na bazie tych produktów pt. „Europejska wołowina na rynkach azjatyckich – kontynuacja” („EUBeef2Asia2”) na rynkach Japonii i Hongkongu.

W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę konsorcjum firm Fundacja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych oraz United Survey OU. Komisja odrzuciła ofertę konsorcjum firm MM Consult Sp. z o.o. i Korporacji Badawczej Pretendent Sp. z o.o.

08.03.2024

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 02/02/2024

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 8 marca 2024 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na realizację zadania pt.” Mięso z Polski w Republice Korei Południowej” dotyczącego wsparcia eksportu polskiego mięsa wieprzowego i drobiowego.

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy Partner of Promotion Sp. z o.o.

Logo UE
Logo UE
Logo UE