ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

10.08.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 09/07/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 10 sierpnia 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na realizację zadania pt. „Ogólnopolskie sympozjum hodowców i przetwórców bydła mięsnego” dotyczącego podniesienia konkurencyjności polskiej wołowiny.

W ramach postępowania wpłynęły dwie (2) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy MK_GROUP Sp. z o.o. Sp. K.

19.07.2023

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

NR 08/06/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje o zakończeniu postępowania ofertowego na realizację zadania pt. „Ogólnopolskie sympozjum hodowców i przetwórców bydła mięsnego” dotyczącego podniesienia konkurencyjności polskiej wołowiny.

W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty (trzecia oferta wpłynęła po upłynięciu wyznaczonego czasu), tylko jedna spełniała wymagania formalne określone w zapytaniu ofertowym. W wyniku badania i oceny złożonych ofert UPEMI zadecydowało o zakończeniu postępowania bez dokonywania wyboru oferty.

30.06.2023

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 07/06/2023

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 30 czerwca 2023 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz wykonanie badania efektywności internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Rzuć mięsem, na zdrowie!” dotyczącej polskiego mięsa wieprzowego i drobiowego wraz z przygotowaniem raportów z każdej fazy badania.

W ramach postępowania wpłynęły dwie (2) oferty. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy BIOSTAT Sp. z o.o.

Logo UE
Logo UE
Logo UE