ROZSTRZYGNIĘCIE ZO

02.09.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 07/08/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 2 września 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz realizację kontynuacji kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Akademia wiedzy o mięsie od pola do stołu” – kontynuacja IV dotyczącej  mięsa wołowego wraz z przeprowadzeniem badania efektywności kampanii przez niezależny podmiot badawczy. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy BRANDMATES Sp. z o.o.

02.09.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 05/08/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 2 września 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz realizację kontynuacji internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Jakość z polskim certyfikatem” – 4 edycja dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy PARTNER OF PROMOTION Sp. z o.o.

29.08.2022

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 06/08/2022

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego informuje, że dnia 29 sierpnia 2022 roku zakończyło się postępowanie ofertowe na przygotowanie koncepcji oraz wykonanie badania efektywności kontynuacji internetowej kampanii informacyjno – promocyjnej pt. „Jakość z polskim certyfikatem” – 4 edycja dotyczącej produktów wytworzonych w krajowym systemie jakości QAFP wraz z przygotowaniem raportów z każdej fazy badania. 

W ramach postępowania wpłynęła jedna (1) oferta. Po dokonanej ocenie przez Komisję wybrano ofertę firmy BIOSTAT Sp. z o.o.

Logo UE
Logo UE
Logo UE
Solidarni z Ukrainą