Dostępność kursu

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym interaktywnym kursem zawodowy przeznaczonym dla branży hotelarskiej, w tym przede wszystkim uczniów Szkół zawodowych, kształcących na kierunku technik hotelarstwa. Kurs jest dostępny na stronie internetowej www.upemi.edu.pl dla uczestników indywidualnych jak i instytucjonalnych, w języku polskim i angielskim. Dzięki automatyzacji po ukończeniu kursu od razu można pobrać certyfikat uczestnika.

Ogólne informacje o projekcie

Realizacja projektu „Savoir-vivre i komunikacja międzynarodowa w hotelarstwie” przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 2: Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego ma za zadanie podnieść poziom kształcenia zawodowego na kierunku technik hotelarstwa dzięki opracowaniu i udostępnieniu w ramach otwartych zasobów edukacyjnych kursu zawodowego oraz jego wdrożeniu w działalności edukacyjnej Partnerów i pozostałych uczestniczących w projekcie Instytucji. Ma także podnieść poziom umiędzynaradawiania organizacji biorących udział w projekcie i zbudować potencjał do tworzenia i rozwoju sieci międzynarodowych i krajowych w obszarze edukacji.

Celem projektu jest:

– Opracowanie 14 dniowego kursu zawodowego „Savoir-vivre i komunikacja międzynarodowa w hotelarstwie” obejmującego ok 100 godzin nauki obejmujący zagadnienia tj. Etyka, Estetyka, Etykieta, Prezentacja oferty hotelu, Komunikacja z klientem, Negocjacje, Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, Język angielski w hotelarstwie.

– Opracowanie i pilotażowe wdrożenie interaktywnego (dostępnego na platformie e-learning) kursu do działalności Lidera i Partner jako innowacji pedagogicznej do Szkoły zawodowej w Polsce.

– Podniesienie kompetencji kadry partnerstwa w zakresie współpracy międzynarodowej.

Rezultatem projektu będzie:

– Interaktywny, wielojęzyczny kurs zawodowy przeznaczony dla branży hotelarskiej, w tym przede wszystkim uczniów Szkół zawodowych, kształcących na kierunku technik hotelarstwa. Kurs będzie dostępny na stronie internetowej dla uczestników indywidualnych jak i instytucjonalnych. Materiały szkoleniowe będą w różnych formach (prezentację, artykuły, słowniki, testy, materiały video) na platformie internetowej, która w sposób zautomatyzowany pozwoli na przejście kursu i certyfikację uczestnika.

– Materialnym rezultatem będą wydane uczestnikom kursów certyfikaty czy potwierdzenia wdrożenia kursu jako innowacji pedagogicznej wydane przez Dyrektora Szkoły. Rezultatem niematerialnym będzie wzrost kompetencji kluczowych i zawodowych, umiejętności i wiedzy uczestników, potwierdzony w ramach realizacji kursu, pracowników uczestniczących w projekcie Instytucji.

– Materialnym rezultatem będą wypracowane w ramach projektu dobre praktyki oraz dokumentacja projektu, w tym plan komunikacji i promocji, opis systemu zarządzania projektem, notatki z spotkań projektowych, raporty z ewaluacji, plan promocji i upowszechniania itd.

-W ramach procesu wdrażania wsparcie uzyska minimum 20 uczniów oraz 3 nauczycieli w Polsce oraz 20 uczniów w Grecji.

 

Partnerzy wprowadzą do systemu nauczania stworzone w procesie ewaluacji projektu narzędzia takie jak: interaktywna platforma multimedialna do nauki, narzędzia służące ocenie poziomu kompetencji, umiejętności i wiedzy uczestników kursów zawodowych czy efektywności przeprowadzanych działań edukacyjnych.

Bardzo ważne będzie dla Szkoły włączenie się do społeczności europejskiej dzięki wdrożeniu do działań Lidera platform Erasmus +, ETwinning, Twin Space, które pozwolą nie tylko promować i upowszechniać działania realizowane przez Lidera, ale wpłyną na jego prestiż, rozpoznawalność na poziomie międzynarodowym. Zwiększy się również dostępność do zgromadzonych na nich materiałów edukacyjnych, dobrych praktyk. Przy procesie organizacji działań szkoleniowych Lider wykorzysta rezultaty materialne projektu do aktywności edukacyjnej. Zostaną opracowane schematy dobrych praktyk projektowych, które będą mogły być zastosowane przy kolejnych projektach a także rozbudowana zostanie wiedza i umiejętności w temacie metody projektowej w projektach międzynarodowych – wykorzystywanej podczas działań, w ramach warsztatów dla uczniów jak i nauczycieli. Wnioskodawca ugruntuje i wzmocni także jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację międzynarodowych projektów poprzez ugruntowanie wiedzy zespołu na temat zarządzania i współpracy międzynarodowej jak włączając do jednostki nowych członków.

Realizatorzy projektu

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego – LIDER

OLYMPUS EDUCATION SERVICES – PARTNER ZAGRANICZNY Z GRECJI

Fundacja Promocji Kształcenia- PARTNER KRAJOWY

 

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE