OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualne zdiagnozowane zapotrzebowanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu (Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia) dla której organem prowadzącym jest Powiat Wysokomazowiecki. W wyniku spotkań w okresie IX-XI’19 dyrekcji z reprezentantami Lidera (dalej UPEMI) ustalono najbardziej efektywne rozwiązania w zakresie zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych Uczniów/Uczennic w obszarze kształcenia zawodowego oraz Nauczycieli/ Nauczycielek i Szkoły, w tym oczekiwań pracodawców i potrzeb lokalnego/regionalnego rynku pracy. Projekt jest dedykowany dla 105 Uczniów/Uczennic i 10 Nauczycieli/Nauczycielek z Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia w ZSOiZ w Ciechanowcu, z kierunków Technik Budownictwa, Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz. Efektem wsparcia będzie nabycie/podniesienie przez Uczniów/Uczennice kompetencji, umiejętności zawodowych oczekiwanych przez pracodawców rynku pracy.

Planowany okres realizacji

od 01.06.2021 r. do 31.05.2023 r.

Cel projektu

Dostosowanie kompetencyjne Uczniów/Uczennic, uatrakcyjnienie ich jako pracowników, tym samym zwiększenie ich szans na rynku pracy. Działania powyższe zostaną wzmocnione wsparciem Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego, zapewnieniem w szkole warunków odzwierciedlających naturalne środowisko pracy.

Główne formy wsparcia

– staże zawodowe,
– dodatkowe zajęcia/warsztaty/kursy specjalistyczne, zawodowe,
– doposażenie pracowni zawodowych,
– działania ukierunkowane na doskonalenie zawodowe Nauczycieli/Nauczycielek.

Wartość projektu

Całkowita wartość Projektu: 1 529 030,40 zł
Kwota dofinansowania otrzymana ze środków Unii Europejskiej: 1 447 200, 40 zł

Logo UE
Logo UE
Logo UE