OPIS

Projekt to odpowiedź na indywidualnie zdiagnozowane zapotrzebowanie dwóch Zespołów Szkół Kształcenia Zawodowego prowadzonych przez Powiat Sochaczewski. W efekcie wypracowano koncepcję partnerskiego  projektu, którego liderem jest UPEMI. Projekt dedykowany jest dla  220 U i 23 N ze szkół:

  • Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie (Technikum)
  • Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie (Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia)

Celem projektu jest dostosowanie kompetencyjne Uczniów/Uczennic, które uatrakcyjni ich jako przyszłych pracowników, zwiększy ich szanse na rynku pracy oraz wzmocni ich zdolność zatrudnieniową. Powyższe działania zostaną wzmocnione poprzez specjalistyczne wsparcie ukierunkowane na udoskonalenie warsztatu pracy Nauczycieli/Nauczycielek kształcenia zawodowego oraz poprzez zapewnienie w wyżej wspomnianych wymienionych Szkołach warunków odzwierciedlających naturalne środowisko  pracy.

Za główne formy wsparcia obrano realizację staży uczniowskich, organizację dodatkowych, zawodowych i specjalistycznych zajęć/warsztatów/kursów, studiów podyplomowych oraz doposażenie pracowni zawodowych. Powyższe formy będą realizowane w ścisłej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w tym z pracodawcami.

Głównym efektem wsparcia w ramach Projektu będzie podniesienie kompetencji, kwalifikacji i umiejętności zawodowych Uczniów/Uczennic, a także zaszczepienia w nich pasji do zawodu, wzmocnienia w nich pewności posiadanej wiedzy oraz osiągnięcia sukcesu na egzaminie zawodowym.

Planowany okres realizacji

od 01.01.2021 r. do 31.01.2023 r.

Cel główny

Wzrost efektywności nauczania poprzez dostosowanie kompetencji zawodowych 220 uczniów/uczennic (135 K) i 23  nauczycieli/nauczycielek (17 K) oraz doposażenie 7 pracowni kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie-Technikum oraz Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Sochaczewie- Technikum oraz Branżowa Szkoła I stopnia w odpowiedzi na zapotrzebowanie i oczekiwania pracodawców z lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Cel szczegółowy 1

Podniesienie umiejętności i kompetencji praktycznych i zawodowych 100U (60K), we współpracy z pracodawcami w obszarze organizacji staży.

Cel szczegółowy 2

Podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych 220 U (135 K), we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze realizacji szkoleń i warsztatów specjalistycznych.

Cel szczegółowy 3

Dostosowanie 7 pracowni kształcenia praktycznego zawodowego do rzeczywistych warunków środowiska pracy.

Cel szczegółowy 4

Podniesienie kompetencji oraz uzyskanie kwalifikacji przez 23 (17 K) nauczycieli/nauczycielek.

Wartość projektu

Całkowita wartość Projektu: 1 758 415,20 zł.
Kwota dofinansowania otrzymana ze środków Unii Europejskiej: 1 406 732,16 zł

LOGOTYPY

Logo UE
Logo UE
Logo UE