Czas trwania

1 lutego 2010 do 31 marca 2013

Cel projektu

Uświadomienie środowisk biznesowych i kształtujących opinię publiczną w poszczególnych krajach o wysokiej jakości polskich produktów i europejskich oraz możliwościach wprowadzenie tych produktów na rynki docelowe. Program zmierzał do zbudowania mocnych relacji z odbiorcami wieprzowiny i wołowiny z Polski na wskazanych rynkach, a tym samym stworzeniu perspektyw dla regularnego i pewnego wzrostu eksportu.

Grupa docelowa

Partnerzy biznesowi, doradcy hurtowi, dystrybutorzy, importerzy, lokalni producenci i przetwórcy, stowarzyszenia branżowe i dziennikarze i osoby kształtujące opinię publiczną, a także kucharze i restauratorzy.

Opis projektu

Program zakresem swoich działań objął rynki Wietnamu, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych, które coraz szerzej otwierały się na polskich producentów mięsa i jego przetworów.

Dwuletni program informacyjno promocyjny dotyczył mięsa wieprzowego i wołowego oraz jego przetworów i był kontynuacją wcześniejszej kampanii prowadzonej w latach 2008 – 2009 „Stół pełen smaków” prowadzonej w USA i Korei Południowej.

Projekt finansowany w ramach mechanizmu WPR ze środków UE i z Funduszu Promocji Mięsa Wiperzowego.

Działania

W ramach tej kampanii przeprowadzono następujące działania:

  • działania ATL, czyli kampania reklamowa w prasie, szeroko rozumiane działania public relations oraz promocja w Internecie
  • działania BTL, czyli promocja wystawiennicza i okołotargowa, marketing bezpośredni, materiały promocyjne i informacyjne.

Załączniki

  • zdjęcia
  • logotyp
  • materiały promocyjne

LOGOTYPY

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE