Czas trwania

1 grudnia 2013 roku do 15 lipca 2014 roku

Cel projektu

Zwiększenie wiedzy i  wzmocnienie przekazu informacyjnego na temat aspektów jakościowych mięsa wieprzowego i wędlin wytwarzanych w Systemie QAFP zarówno wśród osób uczestniczących w bezpośredniej sprzedaży – sprzedawców sklepów, w których dostępne są produkty, jak i wśród konsumentów oraz zachęcenie tych ostatnich do zakupu produktów QAFP.

Grupa docelowa

Konsumenci, kierownicy sklepów z asortymentem QAFP i blogerzy kulinarni.

Opis projektu

Działanie o charakterze promocyjno-edukacyjnym ma rzecz kulinarnego mięsa wieprzowego i wędlin wytworzonych w ramach Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności. W ramach projektu podjęte zostały działania pozwalające na wyszkolenie kadry managerskiej niższego szczebla – kierowników sklepu w zakresie prawidłowej ekspozycji marketingowej produktów QAFP i technik sprzedaży oraz stworzenie jednolitego systemu identyfikacji wizualnej dla punktów sprzedaży wyrobów QAFP.

Projekt finansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Działania

W trakcie trwania kampanii będą realizowane poprzez następujące działania:

  • Działania informacyjno-promocyjne w punktach sprzedaży, czyli Identyfikacja wizualną w sklepach gdzie dostępne są produkty QAFP
  • Materiały informacyjno-edukacyjne w postaci ulotek i plakatów zamieszczone w miejscach sprzedaży produktów QAFP
  • Szkolenie dla kierowników sklepów mające na celu zwiększenie wiedzy z zakresu produkcji w systemie QAFP oraz walorów  jakościowych wędlin i mięsa wieprzowego wytworzonych w tym Systemie, a także podkreślenie jak umiejętnie eksponować i zachęcać do zakupu produktów QAFP.
  • Produkcja spotu reklamowego i kampania TV. Spoty reklamowe były emitowane w okresie od grudnia do końca stycznia w dobrym czasie antenowym we wszystkich oddziałach TVP Regionalnej i w TV Rolniczej.
  • Udział w kampanii BlogerChef, w której w ramach konkursu kulinarnego zmagają się blogersi „miłośnicy gotowania” pracując na mięsie i wędlinach produkowanych w Systemie QAFP. Działanie ma charakter informacyjny.

Załączniki

  • zdjęcia
  • materiały promocyjne
  • spot telewizyjny

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE