Czas trwania

styczeń 2018 – maj 2019

Cel projektu

Głównym celem projektu był wzrost eksportu polskiej wołowiny do Japonii. Cele zadania skupione były wokół promocji i budowania pozytywnego wizerunku polskiego mięsa na rynku japońskim promując wołowinę oraz możliwości realizacji wymiany handlowej pomiędzy Polską, a Japonią poprzez budowanie relacji i dobór właściwej formy i treści komunikacji z grupami docelowymi zadania. Zadanie miało również na celu nawiązywanie nowych oraz podtrzymanie wcześniejszych kontaktów handlowych  z dystrybutorami, importerami, a także ich informowanie o jakości i procesach produkcji mięsa z Polski.

Grupa docelowa

Kampania skierowana była do:

  • Polskich producentów wołowiny – poprzez informowanie i zachęcanie do specjalizacji produkcji pod kątem rynku japońskiego, co pozwoli na wzmacnianie zaplecza eksportowego oraz poziom dopasowania produktu do wymagającego rynku japońskiego.
  • Liderów opinii na rynku japońskim – grupy skupionej wokół wpływowych osób, których wsparcie jest kluczowe dla budowania pozytywnego wizerunku Polski jako dostawcy wołowiny.
  • Odbiorców wołowiny na rynku japońskim – importerów, handlowców, hurtowników, dystrybutorów, detalistów i HORECA.

Opis projektu

W ostatnich latach Polska była znaczącym eksporterem mięsa wołowego, aż 80% polskiej wołowiny jest przeznaczone głównie na eksport,  na rynki UE ale także do krajów trzecich. Istotnymi czynnikami oddziaływania na poziom eksportu są: przewaga cenowa polskiej wołowiny na rynku unijnym oraz przewidywany wzrost popytu na wołowinę w krajach azjatyckich. Nie bez znaczenia jest tu fakt, iż Polska jest jednym z największych eksporterów mięsa wołowego z Europy do Japonii. W 2015r. eksport wyniósł 692 tony a w 2016r. 779 ton. W okresie styczeń- maj 2017r Polska wysłała do Japonii 574 tony mrożonej wołowiny.

W sierpniu 2014r. Japonia zniosła embargo na import produktów wołowych z Polski z powodu wystąpienia w Europie choroby szalonych krów. W związku z uzyskaniem statusu kraju jako znikomego ryzyka BSE, jak również z uwagi na zawartą w 2017 roku umowę o wolnym handlu pomiędzy UE a Japonią, można przypuszczać znaczne zwiększenie eksportu wołowiny do Japonii.

Europejskie i polskie analizy rynków zbytu dla produktów rolno spożywczych podkreślają zgodnie, że najbardziej perspektywicznymi rynkami zbytu są rynki azjatyckie, które posiadają duże możliwości eksportowe w długookresowej a nie interwencyjnej perspektywie. Z uwagi jednak na fakt, że na tych rynkach Polska nie jest kojarzona jako duży eksporter żywności oraz nie ma wypracowanego wizerunku i rozpoznawalności w tym zakresie, konieczne jest wypromowanie produktów i stworzenie na nie popytu. Niezbędne są więc długoterminowe działania i utrzymywanie stałej obecności – zaangażowanie w kontakty z importerami i dystrybutorami, tworzenie sieci dystrybucji, utrzymywanie wieloletnich kontaktów handlowych oraz zdobywanie wzajemnego zaufania i precyzyjne realizowanie planu poprzez wzajemne wizyty, promocje, udział w wydarzeniach biznesowych, prezentowanie polskich produktów.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Działania

Najważniejszym działaniem w kampanii była misja gospodarcza. Celem misji były działania skupione wokół promowania i budowania pozytywnego wizerunku polskiego mięsa wołowego na rynku japońskim oraz rozmowy dotyczące możliwości wzmocnienia eksportu polskiej wołowiny do Japonii. W tym celu uczestnicy misji spotkali się z przewodniczącym organizacji branżowej Japan Meat Traders Association, przedstawicielami sieci handlowych Ito Yokado, Hanamsa, Santoku i Tairaya oraz firm handlowych Nippon Steel & Sumikin Bussan Corporation, Riez, Kanematsu Corporation, Shimanaka oraz Reaccent i Toyota Tsusho Foods Corporation. Spotkania z czterema dużymi sieciami handlowymi pokazały skalę konsumenckiego rynku trzeciej co do wielkości gospodarki świata. Japonia jest głównym importerem żywności, czwartym na świecie po USA, Chinach i UE. Według danych japońskiego Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Finansów w 2017 roku wartość eksportu ogółem z UE do Japonii wynosiła 60,5 miliardów Euro. A wydatki ogółem japońskich konsumentów wynosiły 2 646 137,5 milionów USD z czego 13 proc. stanowiły wydatki na żywność. W 2016 roku japoński rynek produktów spożywczych wyceniany był na 84,58 bilionów JPY, a detaliczna sprzedaż żywności i napojów wynosiła 52,16 bilionów JPY. Z początkiem 2018 roku udział w japońskim rynku artykułów rolno-spożywczych produktów importowanych z UE wynosi 4,7 proc.

Największa z sieci sklepów, z którą spotkali się uczestnicy misji to Ito Yokado  – sieć założona w 1920 roku, należąca do holdingu Seven&I, jednego z największych sprzedawców detalicznych w Japonii posiadającego także sklepy marek 7-Eleven, Sogo i Seibu oraz Akachan Honpo. Ito Yokado posiada około 180 placówek (w tym 14 w Chinach), a ich obroty w 2016 r. wyniosły 1.250.588 milionów jenów. Kolejna to Hanamasa, której właścicielem jest Japan Meat Co., Ltd. zajmujący się handlem detalicznym i hurtowym mięsem oraz ogólnymi produktami spożywczymi, działający w segmentach Business Supermarket, gdzie prowadzi sprzedaż hurtową mięsa i artykułów spożywczych oraz zarządza siecią restauracji. Japan Meat Co., Ltd. została założona w 1945 roku. Sieć Hanamasa to 40 supermarketów na terenie Tokio, Kanagawa i Chiba. W obecnym kształcie istnieje od 2008 roku i specjalizuje się w sprzedaży mięsa. Znaczną część sprzedaży realizuje pod własnymi markami. Oprócz asortymentu typu convenience, sieć oferuje do sprzedaży nietypowe jak na japońskie warunki, większe porcje mięsa. Z kolei Tairaya  to sieć należąca do grupy ECO’S Co. Ltd., która łącznie posiada 73 sklepy, głównie w prefekturach Tochigi, Ibaraki i Saitama, a Santoku to sieć należąca do grupy spółdzielczej CGC Japan, posiadająca około 35 placówek w Tokio, Chiba i Kanagawa. Obroty sieci w 2018 r. wyniosły 37 miliardów jenów.

 

Według aktualnego stanu z 2018 roku, do eksportu na rynek japoński dopuszczonych jest  24 uprawnione polskie podmioty, zaś wołowina przeznaczona na japoński rynek musi pochodzić z bydła do 30 miesiąca życia.

Załączniki

  • broszura
  • strategia na rynek japoński wraz z załącznikami
  • zdjęcia

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE