Czas trwania

październik 2019

Cel projektu

Celem głównym kampanii był wzrost popytu na polską wołowinę w Japonii poprzez przekazanie przedstawicielom branży mięsnej z Japonii informacji o jakości i cechach, w tym zaletach, mięsa wołowego.

Cele szczegółowe kampanii:

  • wzmocnienie wizerunku polskiej wołowiny w aspekcie ich jakości i bezpieczeństwa;
  • nawiązanie i umacnianie relacji z japońskimi partnerami biznesowymi;
  • budowanie mocnej pozycji polskich producentów wołowiny na rynku japońskim.

Grupa docelowa

  1. Odbiorcy wołowiny na rynku japońskim – importerzy, handlowcy i dystrybutorzy.
  2. Polscy producenci wołowiny zainteresowani eksportem do Japonii

Opis projektu

Realizacja zadania była kontynuacja działań podjętych w ramach projektu pt. „Polska wołowina na japońskim stole zrealizowanego w latach 2018 – 2019. Dzięki działaniom zrealizowanym w tym projekcie oraz nawiązanym kontaktom zainteresowanie ze strony potencjalnych odbiorców wołowiny z Polski wzrosło, czego wyrazem jest  planowany przyjazd na spotkania z polskimi producentami.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.

Działania

W ramach zadania współfinansowany został przyjazd przedstawicieli branży mięsnej z Japonii (importerów i dystrybutorów) do Polski oraz ich wizyty w zakładach oferujących polską wołowinę.

Działania zaplanowane w zadaniu prowadziły do zbudowania trwałych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu, przynoszącym wymierne korzyści w postaci solidnych i lojalnych partnerów oraz długofalowych kontraktów co Japończycy bardzo sobie cenią.

Logo UE
Logo UE
Logo UE