Czas trwania

styczeń 2018 – marzec 2019

Cel projektu

Celem realizacji kampanii była edukacja, budowanie świadomości w zakresie wyboru produktów, zbudowanie dialogu pomiędzy konsumentem, a producentem (organizacją). A także ukazanie wyznaczników jakościowych produktów ze znakiem QAFP i poinformowanie o tym, skąd się bierze jakość i jak jest kształtowana w systemie. A tym samym podtrzymanie wysokiej renomy produktów ze znakiem QAFP i wzrost sprzedaży w całym asortymencie. Zadanie budowało pozytywny wizerunek mięsa wieprzowego w oczach konsumenta. Głównym celem kampanii było dotarcie do grup docelowych odbiorców poprzez kanały Facebook, Instagram i LinkedIn.

Grupa docelowa

Kampania adresowana była do 2 grup docelowych:

  • profesjonalistów – odbiorców handlowych i dystrybutorów mięsa i przetworów mięsnych, osób decydujących o asortymencie wprowadzanym do sieci handlowych oraz przedstawicieli/właścicieli restauracji, hoteli, czy firm cateringowych.
  • konsumentów – osób w wieku 25-65 lat, w dużym stopniu korzystających z internetu, mediów społecznościowych, odpowiedzialnych za zakupy w gospodarstwie domowym i wyznających wartości: rodzina, zdrowie, dbających o jakość codziennego życia, starających się stale ją powiększać, będących w stanie zapłacić więcej za produkt wysokiej jakości, dla których głównym wyznacznikiem wyborów zakupowych są wartości odżywcze produktów, a decyzje zakupowe podejmowane są pod wpływem reklamy.

Opis projektu

Od roku 2012 zrealizowanych zostało dziewięć kampanii promujących System Jakości QAFP wśród różnych grup docelowych. Znajomość znaku jest coraz większa, jednak edukowanie jest długim procesem i wymaga trwałych działań. W momencie zaprzestania promocji danego produktu staje się on zapomniany.

Konsument świadomy istnienia certyfikacji może dokonać racjonalnego wyboru pomiędzy mięsem o gwarantowanej jakości i przewidywanym tym samym wpływem na zdrowie człowieka, a mięsem nie podlegającym żadnym systemom. Problem polega jednak nie na tym, że konsument może nie chcieć nabyć certyfikowanego mięsa, a na tym, że nie ma świadomości istnienia takich certyfikatów. Umieszczenie jedynie znaku na opakowaniu niewiele dla niego znaczy, jak i również nie wpływa na jego decyzje zakupowe. Dlatego w styczniu 2018 roku UPEMI rozpoczęło 15 miesięczną kampanię  informującą o systemie QAFP, jako certyfikacie kulinarnego mięsa wieprzowego, drobiowego i wędlin pt. „Jakość z polskim certfikatem.”.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Działania

Kampania prowadzona była za pośrednictwem social mediów, co wynikało to z faktu:

  • rosnącej popularności kanałów w social mediowych w Polsce,
  • możliwości bardzo precyzyjnego targetowania (kierowania) komunikacji do grup docelowych,
  • możliwości bardzo precyzyjnego mierzenia zasięgów kampanii i efektów działań.

Należy podkreślić, że Polska zajmuje trzecie miejsce na świecie w rankingu użytkowników, którzy codziennie korzystają z social media. Aż 70 proc. Polaków jest aktywnych codziennie na tej platformie, co oznacza, że konieczne jest ich uwzględnianie w codziennych działaniach PR.

Załączniki

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE