Opis

Zadanie było realizowane w oparciu o materiały i doświadczenia z poprzedniej edycji projektu. Działanie miało charakter informacyjno-promocyjnym i było nastawione na przekazanie rzetelnej wiedzy na temat głównych komunikatów projektu oraz wywołanie zainteresowania produkcją trzody chlewnej w systemie jakości QAFP, a także zainteresowanie  przetwórców wytwarzaniem  certyfikowanych produktów wysokiej, powtarzalnej jakości oraz podkreślenie znaczenia polskiej tradycji i doświadczenia w produkcji surowca i przetwórstwie mięsa wieprzowego.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Czas trwania

kwiecień 2019 – grudzień 2019

Cel projektu

Dotarcie w okresie prowadzenia zadania z informacjami dotyczącymi zalet i możliwości prowadzenia certyfikowanej produkcji trzody chlewnej w polskim systemie jakości QAFP do około 4 tysięcy hodowców (producentów trzody chlewnej).

Cele szczegółowe

 1. wzrost wiedzy i pozytywnych skojarzeń dla certyfikowanej w systemie jakości produkcji trzody chlewnej;
 2. zwiększenie wśród producentów trzody chlewnej (pośrednio również wśród przetwórców i/lub dystrybutorów) wiedzy dotyczącej sposobu prowadzenia certyfikowanej produkcji w systemie jakości QAFP oraz zalet wytworzonego w nim surowca;
 3. stymulowanie podnoszenia jakości i zwiększania powtarzalności parametrów jakościowych polskiej wieprzowiny poprzez zwiększenie dostępu do certyfikowanego w systemie jakości żywca wieprzowego; (polska wieprzowina jako surowiec wydajny, wyrównany i konkurencyjny).
 4. wzrost świadomości wśród hodowców trzody chlewnej w zakresie znaczenia produkcji w systemie jakości jako możliwości budowania konkurencyjności na rynku;
 5. wzrost powiązań pomiędzy uczestnikami łańcucha produkcyjnego w systemie jakości prowadzących do zwiększenia i stabilizacji dostaw polskiego surowca o wyrównanych i powtarzalnych parametrach jakościowych.

Grupa docelowa

 • PRODUCENCI TRZODY CHLEWNEJ
 • POZOSTALI UCZESTNICY SYSTEMU QAFP (zakłady ubojowe, zakłady rozbiorowe, przetwórcy)

Działania

 1. Organizacja wydarzenia dla hodowców trzody chlewnej

Udział w wydarzeniu o charakterze spotkania branżowego producentów trzody chlewnej, ubojni i/lub zakładów rozbioru mięsa, na którym obecnych było około 4 tys. osób z branży.

 

 1. Organizacja spotkania informacyjno-networkingowym pomiędzy poszczególnymi uczestnikami systemu QAFP (producent trzody chlewnej- przedstawiciele zakładów ubojowych – przedstawiciele zakładów rozbiorowych – przetwórcy)

 

Działanie miało charakter informacyjno-promocyjnym i było nastawione na przekazanie rzetelnej wiedzy na temat głównych komunikatów projektu oraz wywołanie zainteresowania produkcją trzody chlewnej w systemie jakości QAFP, a także zainteresowanie  przetwórców wytwarzaniem  certyfikowanych produktów wysokiej, powtarzalnej jakości oraz podkreślenie znaczenia polskiej tradycji i doświadczenia w produkcji surowca i przetwórstwie mięsa wieprzowego.

 

 • Prowadzenie (administrowanie i rozbudowanie) w okresie trwania kampanii mobilnej aplikacji edukacyjnej nt. jakości i optymalizacji produkcji trzody chlewnej .

 

W ramach projektu „jakość i optymalizacja przyszłością produkcji polskiej trzody chlewnej” wykonana została aplikacja edukacyjna w ramach której zalogowani producenci trzody otrzymują cyklicznie materiały edukacyjne (artykuły, infografiki, podsumowania) z zakresu optymalizacji produkcji, jej ekonomiki o raz korzyści wynikających z uczestnictwa w krajowym systemie certyfikacji żywności. W okresie trwania 2 edycji projektu przewidziana była stała obsługa administracyjno – techniczna serwisu polegająca na cyklicznym zamieszczaniu nowych treści oraz aktualizacji funkcjonalności aplikacji.

 

Na potrzeby wskazanych spotkań wytworzone zostały materiały informacyjne oraz gadżety wzmacniające efektywność komunikacji.

W celu oceny efektywności działania przeprowadzone zostały badania (anonimowe ankiety) dotyczące wiedzy i poziomu świadomości w grupach docelowych kampanii (szczególnie w głównej grupie docelowej).

Załączniki

 • zdjęcia
 • ulotka

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE