Opis

W kongresie wzięli udział przedstawiciele ponad 100 największych sieci sprzedaży detalicznej w Polsce, min. Biedronki, Lidla, Auchan, Carrefoura, Żabki, Kauflandu, Leclerca, czy Tesco. UPEMI w swoich strukturach zrzesza ponad 130 podmiotów, w tym głównie zakłady ubojowe i przetwórcze mięsa wieprzowego i drobiowego oraz producentów wędlin z tych gatunków mięs. Obie grupy docelowe podczas I Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji miały okazję do bezpośredniego dialogu i dyskusji na temat oczekiwań konsumentów i możliwościach ich zaspokojenia przez branżę producentów mięsa i wędlin.

Kongres był doskonałą okazją do poznania rzeczywistych potrzeb klientów sieci przez zakłady produkujące mięso i wędliny oraz do zapoznania się z ofertą tych zakładów przez przedstawicieli sieci sprzedaży detalicznej, osoby decyzyjne w kwestii zakupów dla sieci.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego oraz Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Czas trwania

listopad 2019

Cel projektu

Głównym celem było zwiększenie dotarcia do przedstawicieli dystrybucji, a przez nich do konsumentów min. z ofertą wysokiej jakości mięsa i wędlin wyprodukowanych w systemie QAFP.

Cel ten został zrealizowany poprzez aktywny, partnerski udział UPEMI w I Kongresie Nowoczesnej Dystrybucji organizowanym w Warszawie w dniu 18 listopada 2019 r. przez POHID (Polską Organizację Handlu i Dystrybucji).

Grupa docelowa

Grupami docelowymi były zarówno przedstawiciele dystrybucji jak i producenci mięsa wieprzowego i drobiowego oraz wędlin drobiowych i wieprzowych.

Działania

W ramach zadania wyprodukowano materiały informacyjne i promocyjne na stoisko UPEMI, w postaci ulotek informacyjnych, gadżetów itp. zawierające min. informacje o produkcji mięsa i wędlin w systemie jakości QAFP. Na stoisku informacyjnym UPEMI prezentowane były i dystrybuowane materiały informacyjno-promocyjne, udzielane informacje min. o systemie QAFP w produkcji wędlin, mięsa drobiowego i wieprzowego. Uczestnictwo w kongresie umożliwiło prowadzenie rozmów handlowych firmom produkującym mięso i wędliny, min. zrzeszonym w UPEMI z przedstawicielami sieci handlowych. Wynikiem spotkań oraz rozmów prowadzonych podczas kongresu było dotarcie z ofertą min. produktów QAFP do nowych sieci dystrybucji, poszerzenie oferty handlowej sieci o certyfikowane produkty wysokiej jakości a także dotarcie z ofertą min. produktów QAFP do większej grupy konsumentów.

Załączniki

  • zdjęcia
  • ulotka

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE