Czas trwania

od stycznia 2014 do lutego 2017 roku

Cel projektu

Poinformowanie o walorach wysokojakościowego mięsa wieprzowego i wędlin, a także zwiększenie wiedzy nt. kulinarnego mięsa wieprzowego i wędlin wytwarzanych w systemie QAFP wśród grup docelowych oraz promowanie świadomego kupowania i spożywania mięsa wieprzowego wysokiej jakości.

Grupa docelowa

Głównymi odbiorcami programu będą grupy konsumenckie tj., kobiety prowadzące na co dzień gospodarstwa domowe, miłośnicy sztuki kulinarnej tzw. Foodies, właściciele restauracji oraz liderzy opinii i media.

Opis projektu

Trzyletnia kampania o charakterze informacyjnym na rzecz kulinarnego mięsa wieprzowego i wędlin wyprodukowanych w ramach krajowego systemu jakości QAFP prowadzona na rynku polskim.

W ramach strategii programu kampania komunikowała następujące treści:

 • jakość i właściwości kulinarnego mięsa wieprzowego produkowanego w ramach systemu QAFP;
 • standardy jego wytwarzania na każdym etapie łańcucha żywnościowego;
 • walory smakowe i kulinarne mięsa wieprzowego QAFP;
 • oznakowanie kulinarnego mięsa wieprzowego QAFP.

Projekt finansowany w ramach mechanizmu WPR ze środków UE i z Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Działania

Najważniejsze działania projektu to:

 • kampania TV w oparciu o produkt placement (lokowanie produktu)
 • kampania spotowa w kinach
 • kampania prasowa o zasięgu ogólnopolskim w zróżnicowanej tematycznie i z uwagi na grupy odbiorców periodykach
 • kampania internetowa
 • działania outdoorowe
 • działania bezpośrednie dla konsumentów (eventy, warsztaty, konkursy)
 • działania bezpośrednie dla segmentu HoReCa (warsztaty z produktami QAFP)

Załączniki

 • zdjęcia
 • logotyp
 • materiały promocyjne
 • spot kinowy

LOGOTYPY

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE