Opis

Zadanie było realizowane w oparciu o działania w mediach społecznościowych (dedykowany profil na Facebooku), lokalnej prasie i rozgłośniach radiowych na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. Kampania aktywizowała młodzież ze szkół o profilach gastronomicznych i rolniczych pokazując, że praca w sektorze rolno – spożywczym to nowoczesne i odpowiedzialne zajęcie, a także ciekawa ścieżka rozwoju osobistego.

Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego i Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.

Czas trwania

marzec 2019 – czerwiec 2019

Cel projektu

Głównym celem projektu było utrzymanie wysokiego poziomu konsumpcji drobiu w Polsce oraz wzrost spożycia wołowiny, a także zwiększenie wiedzy zarówno konsumentów jak i producentów na temat walorów wołowiny odżywczych i prozdrowotnych w zrównoważonej diecie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku i rozpoznawalności polskiego drobiu i polskich produktów rolno – spożywczych na rynku krajowym.

Cele szczegółowe:

  1. edukacja oraz budowanie świadomości w zakresie tradycji i dorobku polskiego sektora rolno – spożywczego oraz możliwości związanych z praca w tym obszarze gospodarki;
  2. poinformowanie o tym jak w praktyce przebiega proces produkcji i prowadzenie działalności w ramach produkcji zwierzęcej oraz produkcji i przetwórstwa mięsa;
  3. zaprezentowanie etapów produkcji i dystrybucji mięsa wołowego oraz mięsa z indyka wraz z aspektem ich jakości i promocji;
  4. budowanie pozytywnego wizerunku mięsa wołowego oraz mięsa z indyka.

Grupa docelowa

Główną grupą docelową zadania byli młodzi ludzie, uczniowie i/lub studenci uczący się w ramach szkół/uczelni o profilach związanych z obszarem rolno-spożywczym (np. rolnicze, technologiczne, dietetyczne, gastronomiczne). Ogółem wg danych GUS w kraju uczniowie kierunków kształcenia zawodowego o profilach produkcyjno przetwórczych w branży rolno spożywczej oraz rolnym to grupa ok 20 tys. osób.

Pośrednio grupą docelową zadania byli uczestniczy łańcucha produkcji mięsa z indyka oraz wołowiny, którzy biorąc udział w zadaniu będą dzielili się swoją wiedza i stworzą platformę edukacji praktycznej dla potencjalnych pracowników sektora rolno-spożywczego.

Działania

Przedmiotem zadania był cykl wydarzeń skierowanych do grupy docelowej zadania i obejmujących m.in.:

  1. wizytę studyjną w obszarze produkcji pierwotnej (hodowla bydła mięsnego i/lub hodowla indyka) podczas której przedstawiony zostanie system produkcji zwierzęcej oraz jego znaczenie dla całego łańcucha produkcji, jak również korzyści i możliwości prowadzenia produkcji zwierzęcej;
  2. wizyty studyjne w zakładach mięsnych (ubój, rozbiór i ew. przetwórstwo indyka i wołowiny) które będą okazją do zaprezentowania procesu produkcji mięsa na każdym etapie z uwzględnieniem zasad dobrostanu, dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych, zarządzania bezpieczeństwem i jakością, sprzedażą i promocją itp.
  3. warsztaty kulinarne, realizowane w dwóch blokach tematycznych: dania z indyka oraz dania z wołowiny. Warsztaty zrealizowane z udziałem profesjonalnych szefów kuchni i znawców tematu będą okazją do poznania i wykonania dań z indyka i wołowiny.
  4. Konkurs dla szkół/uczelni i uczniów/studentów – w ramach realizacji zadania prowadzony będzie konkurs dla szkół i/lub uczelni, którego finał, połączony z gotowaniem i wystąpieniami odbędzie się z udziałem rodzin i nauczycieli i będzie stanowił zakończenie i podsumowanie realizacji zadania. Konkurs będzie uwzględniał nagrody dla szkół oraz uczniów biorących udział w projekcie.
  5. Promocja w lokalnych mediach oraz Internecie – realizacja zadania będzie promowana w Internecie w ramach dedykowanego fanpage na Facebooku, który będzie platformą łączącą uczestników wydarzeń ze środowiskiem zewnętrznym. Dodatkowo w celu propagowania poszczególnych wydarzeń w ramach zadania zrealizowana zostanie promocja w lokalnych mediach (radio i prasa).

 

Poszczególne wydarzenia będą miały miejsce głównie na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego i będą aktywizowały środowisko branżowe, które będzie miało okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu prowadzenia hodowli, produkcji i przetwórstwa mięsa. Jednocześnie będzie okazją dla młodych ludzi do poznania tych obszarów i ukierunkowania zawodowego.

Załączniki

Materiały

Logo UE
Logo UE
Logo UE