13 marca 2023 r. Prezes Wiesław Różański zabierał głos podczas zorganizowanej przez Instytut Rynków i Konkurencji, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie XIII ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce” . Przedmiotem dyskusji naukowców i przedstawicieli biznesu były następujące kwestie:

  • jaki jest charakter relacji pomiędzy firmami agrobiznesu polskiego i ukraińskiego (komplementarność, substytucyjność, konkurencyjność)?
  • jakie działania należałoby podjąć na poziomie administracji krajowych Polski i Ukrainy by ułatwić współpracę firm agrobiznesu obydwu krajów?
  • na ile firmy agrobiznesu z Ukrainy przygotowane są do współpracy z firmami unijnymi w kontekście spełniania warunków weterynaryjnych, fitosanitarnych oraz norm jakościowych?
Logo UE
Logo UE
Logo UE