„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. ”

                                                                                                                      Jan Paweł II

Drodzy członkowie UPEMI, współpracownicy, partnerzy, przyjaciele

Wydarzenia na Ukrainie sprawiły, że stanęliśmy wszyscy w obliczu wielkiej próby. Próby człowieczeństwa. Bez względu na nasze poglądy nie możemy pozostać obojętni na to, że obok nas toczy się wojna. Wojna, która niesie ból, strach, niepewność o przyszłość kraju i rodzin. Znamy z własnej historii poczucie osamotnienia w obliczu niezrozumiałej agresji. Potrafimy jednoczyć się wokół szczytnego celu i pomocy najbardziej potrzebującym. Tymi potrzebującymi dziś są nasi sąsiedzi. Matki, ojcowie, synowie i córki Ukrainy.

W imieniu Zarządu Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zwracam się do Państwa z ogromną prośbą o zmobilizowanie sił naszej branży i przyjaciół w niesieniu pomocy potrzebującym.

Obecnie najbardziej aktywnie działa organizowanie pomocy doraźnej, czyli zbiórki rzeczy pierwszej potrzeby jak żywność, leki, sprzęt oraz dostarczanie ich do granicy lub dalej. Organizowane są transporty i lokale mieszkaniowe dla uciekających z piekła wojny.

Już dziś myślimy jednak o pomocy w dłuższej perspektywie jaką jest praca. Wiele osób pozostawia na Ukrainie dorobek swojego życia i każdego dnia będzie martwić się do czego wróci. Na ile ocaleją ich domy i miejsca pracy. Jako organizacja skupiająca pracodawców pomóżmy potrzebującym w znalezieniu zatrudnienia. Praca da przybywającym do Polski poczucie sprawczości, obudzi nadzieję, że nawet w obliczu ogromnych zniszczeń zgromadzą środki na odbudowanie swoich domów i kraju. Pozwoli także regulować bieżące wydatki podczas pobytu w naszym kraju.

UPEMI jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w kwestiach związanych z koniecznością przygotowywania specustawy dotyczącej legalizacji pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy w Polsce. Na prośbę UPEMI projekt specustawy zostanie poddany konsultacjom społecznym. Już dziś możecie Państwo przesyłać do nas informacje jakie rozwiązania prawne i narzędzia mogłyby pomóc w przygotowaniu najlepszych rozwiązań.

Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi Departamentu Rynku Pracy w MRiPS, zapraszamy Państwa do kontaktu z Powiatowymi Urzędami Pracy właściwymi dla miejsca wykonywania pracy osób, które potencjalnie znalazłyby zatrudnienie w Państwa firmach. Pracownicy urzędów odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania.

Koordynacją pomocy humanitarnej zajmuje się m.in. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Na stronie https://pomagamukrainie.gov.pl/ znajdziecie Państwo szereg informacji oraz formularze o formach pomocy. Państwa oferty zostaną przekazane do właściwej jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców.

Z góry dziękuję za otwarte serca

Zapraszamy do kontaktu – biuro@upemi.pl, tel. 22 696 52 70

Logo UE
Logo UE
Logo UE