Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego zwróciła się do Premiera Rady Ministrów o rozpoczęcie natychmiastowych prac nad:

  1. Realnym planem ratunkowym dla hodowców zwierząt wypracowanym we współpracy z rolnikami i przetwórcami
  2. Rozpoczęcia prac nad regulacją stosunków pomiędzy rolnikami, przetwórcami i sieciami handlowymi, tak aby każdy z uczestników rynku miał równoprawną pozycję negocjacyjną
  3. Wsparcia zakładów przetwórczych w zakresie coraz wyższych cen energii
  4. Obronę polskich rolników i przetwórców przed tanią, niskiej jakości żywnością pochodzącą zza granicy
Logo UE
Logo UE
Logo UE