Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz kwartalnik „Food-Lex” zapraszają do udziału w konferencji on-line pt.: Znakowanie produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i zaleceń, która odbędzie się w dniach 20-21 października 2021 r. na platformie ZOOM.

W programie:

  • Rekomendacja krajowa Czech dotycząca podawania możliwej i niezamierzonej obecności alergenów pokarmowych lub substancji spożywczych powodujących reakcje nietolerancji

Jana Bártová, Nestle Czechy

  • Zielony Ład UE: w jaki sposób zharmonizowane informacje o środowisku skierowane do konsumentów mogą wspierać zrównoważony rozwój.Rola sektora żywności i napojów

Johannes Weber, Nestle Europa, Bliski Wschód i Afryka Północna

  • Komunikaty marketingowe dotyczące przydatności materiałów opakowaniowych do recyklingu i biodegradacji

Krzysztof Wójcik, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów Włókien Chemicznych, COBRO

 

  • Najczęstsze błędy w oznakowaniu pochodzenia wyrobu gotowego i podstawowych składników na podstawie wyników kontroli urzędowych

Przedstawiciel Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

  • Znakowanie produktów ekologicznych w świetle nowych przepisów unijnych

Renata Przegalińska, Agro Bio Test Sp. z o.o.

  • QUID – deklarowanie na etykiecie zawartości charakterystycznych składników

Małgorzata Krzepkowska, J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

 

Gwarantujemy najbardziej aktualne informacje znakowania produktów spożywczych w świetle wymagań prawnych i zaleceń!

Więcej informacji oraz program wydarzenia na stronie www.pfpz.pl; www.facebook.com/pfpzzp

Zapraszamy do udziału!

Kontakt:

Monika Jonczak – dyrektor ds. marketingu

e-mail: m.jonczak@pfpz.pl

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

  1. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

M: +48 604 143 10

Logo UE
Logo UE
Logo UE