Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów WorldFood Warsaw były doskonałą okazją do podkreślenia znaczenia polskiej, certyfikowanej żywności wysokiej jakości.

Podczas tego wydarzenia organizacje zarządzające krajowymi, akredytowanymi systemami jakości żywności:

  • Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego  -system Jakość i Tradycja;
  • Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego-  system Quality Meat Program QMP
  • Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego– System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP,

podpisały porozumienie o współpracy.

Głównym celem podpisanej deklaracji jest ich współdziałanie i współpraca na rzecz dalszego dynamicznego rozwoju systemów jakości uznanych decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowe systemy jakości żywności oraz akredytowanych  przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)*.

Administratorzy zobowiązali się w dokumencie do kooperacji w zakresie wdrażania strategii promocji polskiej żywności w tym w szczególności do stosowania znaku „Polska smakuje” w kampaniach informacyjno-promocyjnych, propagowania idei dobrowolnych systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych opartych o systemy certyfikacji i akredytacji wspólnie z Polskim Centrum Akredytacji (PCA), wymiany doświadczeń z zakresu funkcjonowania krajowych systemów jakości w krajach UE.

*Akredytacja to formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań.

Logo UE
Logo UE
Logo UE