W dniach 23-24 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się międzynarodowa konferencja rolnicza organizowana przez Fundację EFRWP w której uczestniczyły również organizacje UPEMI (Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego) oraz UPEBI (Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego).

W dniach 23-24 marca w Jasionce k. Rzeszowa odbyła się międzynarodowa konferencja rolnicza organizowana przez Fundację EFRWP w której uczestniczyła organizacja UPEMI( Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego) oraz UPEBI ( Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego). Podczas dwudniowych obrad, debat i spotkań z udziałem przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki poruszone zostały najbardziej aktualne zagadnienia dot. perspektyw rolnictwa w Unii Europejskiej. W trakcie konferencji zaprezentowane zostały nowoczesne rozwiązania dla rolnictwa oraz panele tematyczne z udziałem ekspertów, naukowców, producentów oraz dostawców najnowszych technologii w sektorze rolniczym.

Rozwinięciem nowej formuły konferencji były tematyczne panele dyskusyjne nt. najnowszych rozwiązań dostępnych dla sektora rolnego, m.in. z zakresu wykorzystania biogazu rolniczego, nawożenia i środków ochrony roślin oraz nowoczesnych instrumentów finansowych w rolnictwie.

  • „Współczesne Rolnictwo A Sztuczna Inteligencja. Kierunki Rozwoju I Zastosowania”
  • „Wykorzystanie Biogazu Rolniczego Na Potrzeby Rozwoju Sieci Gazowych Na Obszarach Wiejskich, Szansą Dla Rolnictwa”
  • „Nowoczesne Rozwiązania Dla Rolnictwa – Zarządzanie Azotem”
  • „Techniki Nawożenia Roślin W Nowoczesnym Rolnictwie”
  • „Nowoczesne Instrumenty Finansowe I Ubezpieczenia W Rolnictwie”

Panele tematyczne w ramach Europejskiego Forum Rolniczego były doskonałą okazją do dyskusji o bieżących wydarzeniach w europejskim rolnictwie oraz cennym źródłem inspiracji dla uczestników wydarzenia.

Logo UE
Logo UE
Logo UE