Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego objęła patronatem debatę pt. „Jakość jako przewaga konkurencyjności i szansa na budowanie silnej marki na rynkach zagranicznych”, która odbyła się w dniu 10 kwietnia br., podczas V Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele organizacji branżowych: Pan Wiesław Różański- Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, Pan Jerzy Wierzbicki- Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego; Pan Waldemar Sochaczewski –Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przedstawicielka sektora branży mięsnej Pani Anna Bąk- Członek Zarządu ZM OLEWNIK.

Dyskusję poprowadził Pan Andrzej Maria Faliński.

Pani Anna Bąk zaznaczyła, że coraz więcej klientów na polskim rynku zwraca uwagę na oznakowanie produktów znakami jakościowymi co staje się dodatkową wartością dla produktu.

Dyrektor Sochaczewski zaznaczył, że od wielu lat instytucje państwowe wieloma mechanizmami  wspierają promocję żywności wysokiej jakości potwierdzonej certyfikatami i znakami jakości, zarówno wytworzonej w systemach unijnych i systemach branżowych, uznanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowe systemy. Podkreślił, że oprócz przewag kosztowo-cenowych jakość jest drugim czynnikiem umożliwiającym zaistnienie polskiej żywności na rynku unijnym.

Prezes Różański stwierdził że proces wprowadzenia do sieci handlowych produktów wytworzonych w ramach systemu QAFP był bardzo długi, z jedne strony wynikało to niechęci sklepów do produktów premium o wyższej cenie, a z drugiej z ograniczonej ilości surowca. Zaznaczył, że działania Administratora systemu QAFP przyczyniły się do sukcesu i asortyment oznaczony znakiem QAFP jest już dostępny w kilku sieciach wielkopowierzchniowych, gdzie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony konsumentów.

W dalszej części wypowiedzi podkreślił, że system jakości akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji jest dodatkową wartością i prestiżem dla systemu.

Logo UE
Logo UE
Logo UE